Störningsinformation:
Eldningsförbud i Stockholms län
Dölj meddelande

Program

Ett detaljplaneprogram kan i vissa fall göras som ett första skede i ett planarbete, exempelvis om detaljplanen exempel saknar stöd i översiktsplanen.

Detaljplaneprogram kan göras om ett förslag till detaljplan till exempel saknar stöd i översiktsplanen eller innebär stora förändringar vars konsekvenser behöver utredas översiktligt (i ett tidigt skede). Detaljplaneprogrammet innehåller ofta en vision för exempelvis hur ett område ska bebyggas. Kommunen avgör själv om ett program behövs för att förtydliga mål, utgångspunkter eller konsekvenser. När det bedöms nödvändigt tar kommunen även fram en miljökonsekvensbeskrivning som visar hur förslaget kan påverka miljön.

När programmet är färdigt håller kommunen samråd. Då finns det möjlighet att komma med synpunkter på programmet. Detaljplaneprogrammet och synpunkterna följer sedan med in i arbetet med detaljplanen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 oktober 2017
Bo & bygga