Störningsinformation:
Eldtomta strand är utan vatten
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Riksten friluftsstad del 6

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i september 2016 uppdrag från Samhällsbyggnadsnämnden att upprätta en detaljplan för Riksten friluftsstad del 6.

Plan: Samråd

Här ligger Riksten friluftsstad del 6

Förslaget

Detaljplanens syfte är att möjliggöra den sjätte utbyggnadsetappen av Rikstens friluftsstad, med uppskattningsvis cirka 700 nya bostäder med varierande boendeformer. Denna del bildar de centrala delarna i stadsdelen, vilken kommer att få tät bostadsbebyggelse med möjlighet till lokaler, förskola, skola, friluftsanläggningar, samt parker.

Vad händer nu?

Detaljplanearbetet påbörjades under hösten 2017.


Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 september 2018
Bo & bygga