Riksten friluftsstad del 6

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i september 2016 uppdrag från Samhällsbyggnadsnämnden att upprätta en detaljplan för Riksten friluftsstad del 6.

Plan: Samråd

Här ligger Riksten friluftsstad del 6

Förslaget

Detaljplanens syfte är att möjliggöra den sjätte utbyggnadsetappen av Rikstens friluftsstad, med uppskattningsvis cirka 700 nya bostäder med varierande boendeformer. Denna del bildar de centrala delarna i stadsdelen, vilken kommer att få tät bostadsbebyggelse med möjlighet till lokaler, förskola, skola, friluftsanläggningar, samt parker.

Vad händer nu?

Detaljplanearbetet påbörjades under hösten 2017. Enligt preliminär tidplan kommer samråd att ske under sommaren/hösten 2018.Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 januari 2018
Bo & bygga