Rikstens företagspark

Syftet med planen är att skapa ett område för små och medelstora företag. I samband med det rätas den skarpa kurvan på Pålamalmsvägen ut.

Plan: Utställning

Här ligger Rikstens företagspark


Bakgrund

Rikstens företagspark ligger i Tullinge söder om Grödingebanan, utefter Pålamalmsvägen. Planområdet för del 1 av företagsparken är beläget öster om Pålamalmsvägen mitt emot utfarten från Kronoparksvägen. Nu pågår ett arbete med att ta fram en detaljplan för Rikstens företagspark.

Planförslaget var ute på samråd 8 december 2007 till februari 2008, och har genomgått utställning senast 25 maj till 22 juni 2015. Eftersom det gått en tid sedan den senaste utställningen och några justeringar i detaljplanen genomförts genomgår planförslaget nu en ny utställning. De ändringar som genomförts sedan senaste utställningen är i huvudsak:

-Användning av kvartersmark har breddats från J till JHZ1.

-Ändring av maximal byggnadsarea från 40 % till 50 % för delar av området och en ändrad byggnadshöjd för de sydöstra delarna.

-U-område, park och egenskapen e har tagits bort.

-Utrymme för gemensamma infiltrationsdiken har lagts till.

-Utrymme för en ytterligare transformatorstation har lagts till.

Vad händer nu?

Från den 30 oktober 2017 till och med den 27 november 2017 hölls utställning för förslaget. Nu sammanställer och besvarar kommunen de synpunkter som kommit in. Därefter bearbetar vi planförslaget.Utställningshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Genomförandebeskrivning.pdf 227.7 kB 2017-10-27 13.59
Gestaltningsprogram.pdf 374.2 kB 2017-10-27 13.59
Planbeskrivning.pdf 292.5 kB 2017-10-27 13.59
Plankarta_Utställning nov 2017-A3-L.pdf 388.1 kB 2017-10-27 13.59
Utlåtande.pdf 102.6 kB 2017-10-27 13.59
Dagvattenutredning Rikstens företagspark.pdf 2.8 MB 2017-10-27 14.00
Dagvattenutredning - Bilaga 1.pdf 491.2 kB 2017-10-27 14.00
Dagvattenutredning - Bilaga 2.pdf 244.9 kB 2017-10-27 14.00
Dagvattenutredning - Bilaga 3.pdf 247.9 kB 2017-10-27 14.00
Dagvattenutredning - Bilaga 4.pdf 347.9 kB 2017-10-27 14.00


 

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 april 2018
Bo & bygga