Ulfsbersgården (Tullinge 16:121)

Planområdet ligger i Tullinge. Planarbetet syftar till att pröva möjligheten till nya bostäder i form av radhus och flerbostadshus på fastigheten Tullinge 16:121 (Ulfbergsgården). Förslaget innebär att Ulfbergsgården används för nya bostäder.

Plan: Samråd

Här ligger Ulfsbergsgården


Förslaget

Planområdet ligger i Tullinge. Planarbetet syftar till att pröva möjligheten till nya bostäder i form av radhus och flerbostadshus på fastigheten Tullinge 16:121 (Ulfbergsgården). Förslaget innebär att Ulfbergsgården används för nya bostäder.

Vad händer nu?

Ett beslut om planuppdrag togs i samhällsbyggnadsnämnden den 29 augusti 2017. Under planprocessen utreder samhällsbyggnadsförvaltningen vilken omfattning och utformning av ny bebyggelse som kan bli aktuell på fastigheten.

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar för närvarande med att ta fram ett planförslag. Förslaget kommer att presenteras till samrådet som är det första skedet i planprocessen. Under samrådet får allmänheten, ägare till angränsande fastigheter samt myndigheter möjlighet att yttra sig över förslaget.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 april 2018
Bo & bygga