Ametisten 1

Nu pågår ett arbete med att ta fram en detaljplan för Ametistens förskola i Tumba.

Plan: Samråd

Här ligger Ametisten 1

Förslaget

Ametisten planeras att rivas och en planändring ska möjliggöra en ny förskola i två våningar. Nuvarande förskola har plats för 130 barn och den nya förskolan ska ha plats för 180 barn.

Planområdet ligger i Tumba ca 600 meter sydost om Tumba Centrum. Förslaget till detaljplan syftar till att möjliggöra en förskola i flera våningar, att se över behovet av friyta samt lösningar för angöring och parkering.

Bakgrund

Tekniska förvaltningen har fått en beställning från utbildningsförvaltningen avseende utbyte av totalt 13 förskolor som är i så pass dåligt skick att de behöver rivas. Istället för att uppföra nya förskolor med samma form och storlek, ska möjligheten prövas att bygga upp de nya förskolorna i två plan som ersätter de befintliga enplansförskolorna.
Sämjan 1 (Måsens förskola), Ametisten 1 (Ametistens förskola), Örtagården 97 (Örtagårdens förskola), Freja 6 (Anemonens förskola) är fyra av dessa 13 förskolor.

Vad händer nu?

Från den 29 maj 2017 till 21 juni 2017 hölls samråd för förslagen. Nu sammanställer och besvarar kommunen de synpunkter som kommit in. Därefter bearbetar vi planförslaget.

Kontakt
Relaterade dokument
Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 december 2017
Bo & bygga