Störningsinformation:
Eldtomta strand är utan vatten
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Björnen 23

Förskolan Kungstäppan planeras att rivas och en planändring ska möjliggöra en ny förskola i två våningar. Nuvarande förskola har plats för fyra avdelningar och den nya förskolan ska ha plats för tio avdelningar med 180 barn.

Denna plan befinner sig i det skede som kallas uppdrag

Karta som visar var planområdet ligger

Bakgrund

Tekniska förvaltningen har fått en beställning från utbildningsförvaltningen avseende utbyte av totalt 13 förskolor som är i så pass dåligt skick att de behöver rivas. Istället för att uppföra nya förskolor med samma form och storlek, ska möjligheten prövas att bygga upp de nya förskolorna i två plan som ersätter de befintliga enplansförskolorna.

Vad händer nu?

Kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 januari 2018
Bo & bygga