Störningsinformation:
Kokningsrekommendation av dricksvatten för boende i Tullingeberg
Dölj meddelande

Byrsta kvarn

En ny detaljplan har tagits fram för Byrsta kvarn i Grödinge.

Plan: Samråd

Här ligger Byrsta kvarn


Bakgrund

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av villor. Den nya bebyggelsen ska anpassas till landskapet och dess kulturmiljövärden. Områdets landskapskaraktär, den kuperade naturmarken ska tas tillvara och byggnadernas placering och utformning anpassas till markens naturliga karaktär. För att minska påverkan på landskapet ska gestaltningen och färgskalan hållas nedtonad.

Från den 12 december 2017 till och med den 5 januari 2018 hölls samråd för planförslaget och mellan den 19 april 2018 till och den 14 maj 2018 granskades förslaget.

Detaljplanen vann laga kraft den 12 juli 2018.

Granskningshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning.pdföppnas i nytt fönster 1.3 MB 2018-04-18 22.03
Plankarta.pdföppnas i nytt fönster 376.8 kB 2018-04-18 22.03
Dagvattenhantering detaljplanering.pdföppnas i nytt fönster 298.1 kB 2018-04-18 22.03
Samrådsredogörelse.pdföppnas i nytt fönster 322.1 kB 2018-04-18 22.03


Samrådshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Behovsbedömn.pdf 725.2 kB 2017-12-12 14.30
Planbeskrivning.pdf 928.7 kB 2017-12-12 14.30
Plankarta.pdf 446.8 kB 2017-12-12 14.30
Arkeologisk utredning.pdf 684.1 kB 2017-12-12 14.30
Geotekniska och hydrologiska förhållanden med dagvattenutredning bedömning .pdf 2.9 MB 2017-12-12 14.30
Länsstyrelsen yttrande arkeologi.pdf 1014.1 kB 2017-12-12 14.30
Naturvardesbedömning.pdf 2.7 MB 2017-12-12 14.30
Strandskydd bedömning.pdf 4.7 MB 2017-12-12 14.30
VA bedömning avluftning.pdf 84.8 kB 2017-12-12 14.30
VA bedömning provkurva.pdf 39.8 kB 2017-12-12 14.30
VA bedömning situationsplan.pdf 2.2 MB 2017-12-12 14.30
VA bedömning.pdf 91.8 kB 2017-12-12 14.30
Vattenförsörjning bedömning.pdf 1.6 MB 2017-12-12 14.30

 

 

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 augusti 2018
Bo & bygga