Störningsinformation:
Eldtomta - vattnet är drickbart igen
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Hästen 19

Nu pågår ett planarbete för att tillskapa fler bostäder nära Tumba centrums service och kommunikationer.

Denna plan befinner sig i det skede som kallas samråd


Bakgrund

På fastigheten Hästen 19 finns idag en byggfirma samt ett fåtal bostäder. I framtiden kan byggnaderna istället innehålla 10-15 smålägenheter. Kommunen ser mycket positivt på denna sorts förändringar, där fler bostäder kan byggas i ett centralt, redan bebyggt läge med god infrastruktur. Detta prövas nu i ett detaljplanarbete.

Vad händer nu?

Från den 8 november 2017 till och med den 29 november 2017 hölls samråd för förslaget. Nu sammanställer och besvarar kommunen de synpunkter som kommit in. Därefter bearbetar vi planförslaget.

 

 

Samrådshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Behovsbedömning.pdf 183.1 kB 2017-11-08 07.34
Samråd dagvattenutredning.pdf 1.4 MB 2017-11-08 07.34
Samråd planbeskrivning.pdf 595.3 kB 2017-11-08 07.34
Samråd plankarta.pdf 202.6 kB 2017-11-08 07.34
Samråd pm om miljöteknisk markundersökning.pdf 3.5 MB 2017-11-08 07.34
Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 april 2018
Bo & bygga