Störningsinformation:
Eldtomta strand är utan vatten
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Kagghamra

Planens syfte är att minska miljöbelastningen från enskilda avlopp och att säkerställa vattentillgången i området. I samband med att kommunen bygger ut kommunalt vatten och avlopp prövas möjligheten till förtätning i området.

Plan: Detaljplan

Bakgrund

Kagghamra är ett fritidshusområde från 1960-talet som successivt har fått en allt högre andel permanentboende. Många av avloppen uppnår inte en godtagbar rening och markförhållandena i området är inte fördelaktiga för att anlägga nya enskilda avlopp. För att komma tillrätta med de miljöproblem som uppstått bygger nu kommunen ut kommunalt vatten och avlopp i området.

I samband med utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp prövar kommunen möjligheten att omvandla fritidshusområdet.

Vad händer nu?

Kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan för Kagghamra.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 december 2017
Bo & bygga