Passet 17

Nu prövas möjligheten att stycka Passet 17 och Tumba 8:233 i Broängen.

Denna plan befinner sig i det skede som kallas samråd

Karta

Bakgrund

Detaljplanen syftar till att fastigheten Passet 17 minskas och fastigheten Tumba 8:233 utökas. På så sätt blir Tumba 8:233 delbar utan att behöva riva befintligt enbostadshus. För detta krävs att gällande fastighetsplan upphävs. Marken i den gällande detaljplan som utgörs av allmän plats och ägs av enskild förvandlas till kvartersmark.

Vad händer nu?

Detaljplanen var ute på samråd under perioden 1 september 2017 till och med 18 september 2017. Nu sammanställer vi de yttranden som kom in under samrådet.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 april 2018
Bo & bygga