Störningsinformation:
Eldtomta strand är utan vatten
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Späckhuggaren 1

Syftet med planarbetet är att pröva platsens lämplighet för bostadsbebyggelse. På platsen finns idag en elinstallationsfirma och tillhörande parkering.

Denna plan befinner sig i det skede som kallas uppdrag

Karta som visar var planområdet ligger

Bakgrund

Detaljplanen syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse på fastigheten Späckhuggaren 1. Idén är att bygga 6-9 radhus med tillhörande trädgårdar och garage. Med tanke på områdets karaktär, med villor och en pizzeria, bedöms en förtätning med radhus passa bra in i stads- och landskapsbilden. Samtidigt är det viktigt att hitta en bra lösning med hänsyn till fastighetens förutsättningar, exempelvis buller från Skäcklingevägen samt ett välexponerat hörnläge. Det är viktigt att erbjuda en bra boendemiljö och möjligheten till tysta lek- och uteplatser för de framtida boende.

Vad händer nu?

Utredningsarbete pågår och kommunen tar fram ett förslag till detaljplan.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 december 2017
Bo & bygga