Störningsinformation:
Eldningsförbud från torsdag 13 augusti kl. 12.
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Godemannen 2

Svalans förskola på fastigheten Godemannen 2 planeras att rivas och en planändring ska möjliggöra en ny förskola i två våningar.

Denna detaljplans samråd är över och nu arbetar vi med att färdigställa den för granskning

Karta som visar var Godemannen 2 ligger.

Förslaget

Planområdet ligger i Alby, cirka 350 meter öster om Alby centrum. Förslaget till detaljplan syftar till att möjliggöra en förskola i två våningar, att se över behovet av gårdsyta samt föreslå bättre lösningar för angöring och parkering än de som finns idag. Nuvarande förskola har plats för 150 barn och den nya förskolan ska ha plats för 180 barn.

Bakgrund

Tekniska förvaltningen har fått en beställning från utbildningsförvaltningen avseende utbyte av totalt 13 förskolor som är i så pass dåligt skick att de behöver rivas. Istället för att uppföra nya förskolor med samma form och storlek, ska möjligheten prövas att bygga upp de nya förskolorna i två plan som ersätter de befintliga enplansförskolorna.

Vad händer nu?

Från den 12 november 2018 till den 3 december 2018 hölls samråd för förslaget. Nu sammanställer och besvarar kommunen de synpunkter som kommit in. Därefter bearbetar vi planförslaget.

Samrådshandlingar
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta.pdf 452.2 kB 2018-10-31 09.47
Planbeskrivning.pdf 876.4 kB 2018-10-31 09.47
Behovsbedömning.pdf 377.5 kB 2018-10-31 09.47
Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 december 2019
Bo & bygga