Stäng meddelande

Posthagen 1

I denna detaljplan prövas möjligheten att bygga upp en ny förskola på fastigheten Posthagen 1 som planeras vara i två plan och ha plats för ca 180 barn. Tidigare stod en förskola på fastigheten, men eftersom byggnaden var i så dåligt skick beslöts att den skulle rivas.

Denna plan befinner sig i det skede som kallas granskning


Förslaget

Planområdet ligger i Fittja intill Krögarvägen. Förslaget till detaljplan syftar till att möjliggöra en förskola i flera våningar, att se över behovet av friyta samt undersöka lösningar för infarter och parkering.

Bakgrund

Under de kommande åren kommer kommunen att ersätta 13 förskolor som är i så pass dåligt skick att de behöver rivas. Utbytet av förskolor kommer att ske i ett antal etapper. Istället för att uppföra nya förskolor med samma form och storlek, ska möjligheten prövas att bygga upp de nya förskolorna i två plan som ersätter de befintliga enplansförskolorna.

Från den 16 september till den 7 oktober 2019 hölls samråd för förslaget. Därefter har kommunen sammanställt och besvarat de synpunkter som kommit in under samrådet. Planförslaget har bearbetats utifrån synpunkterna.

Vad händer nu?

Från den 2 december till 16 december 2019 pågår granskning av planförslaget. Under rubriken "Granskningshandlingar" kan du hitta mer information om projektet. Om du vill ha en papperskopia på handlingarna kan du beställa dem via plan@botkyrka.se.

Tyck till!

Skicka dina synpunkter på förslaget till plan@botkyrka.se eller till vår postadress:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Botkyrka kommun
147 85 Tumba

Vi behöver ditt yttrande senast den 16 december 2019. Sakägare som under samrådstiden eller granskningstiden framför skriftliga synpunkter som inte blir tillgodosedda har rätt att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Granskningshandlingar
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta.pdf 291.8 kB 2019-11-19 09.41
Planbeskrivning.pdf 831.2 kB 2019-11-19 09.41
Samrådsredogörelse.pdf 311.5 kB 2019-11-19 09.41
Bullerutredning.pdf 1.9 MB 2019-11-19 09.41
Dagvattenutredning.pdf 2.9 MB 2019-11-19 09.41
Samrådshandlingar
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta.pdf 289.3 kB 2019-08-29 15.07
Planbeskrivning.pdf 754.2 kB 2019-08-29 15.07
Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 november 2019
Bo & bygga