Stäng meddelande

Posthagen 1

I denna detaljplan prövas möjligheten att bygga upp en ny förskola på fastigheten Posthagen 1 som planeras vara i två plan och ha plats för ca 180 barn. Tidigare stod en förskola på fastigheten, men eftersom byggnaden var i så dåligt skick beslöts att den skulle rivas.

Denna detaljplans samråd är över och nu arbetar vi med att färdigställa den för granskning


Förslaget

Planområdet ligger i Fittja intill Krögarvägen. Förslaget till detaljplan syftar till att möjliggöra en förskola i flera våningar, att se över behovet av friyta samt undersöka lösningar för infarter och parkering.

Bakgrund

Under de kommande åren kommer kommunen att ersätta 13 förskolor som är i så pass dåligt skick att de behöver rivas. Utbytet av förskolor kommer att ske i ett antal etapper. Istället för att uppföra nya förskolor med samma form och storlek, ska möjligheten prövas att bygga upp de nya förskolorna i två plan som ersätter de befintliga enplansförskolorna.

Vad händer nu?

Från den 16 september till den 7 oktober 2019 hölls samråd för förslaget. Nu sammanställer och besvarar kommunen de synpunkter som kommit in. Därefter bearbetar vi planförslaget.

Samrådshandlingar
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta.pdf 289.3 kB 2019-08-29 15.07
Planbeskrivning.pdf 754.2 kB 2019-08-29 15.07
Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 oktober 2019
Bo & bygga