Stäng meddelande

Posthagen 1

I denna detaljplan prövas möjligheten att bygga upp en ny förskola på fastigheten Posthagen 1 som planeras vara i två plan och ha plats för ca 180 barn. Tidigare stod en förskola på fastigheten, men eftersom byggnaden var i så dåligt skick beslöts att den skulle rivas.

Denna plan befinner sig i det skede som kallas uppdrag


Förslaget

Planområdet ligger i Fittja intill Krögarvägen. Förslaget till detaljplan syftar till att möjliggöra en förskola i flera våningar, att se över behovet av friyta samt undersöka lösningar för angöring och parkering.

Bakgrund

Tekniska förvaltningen har fått en beställning från utbildningsförvaltningen avseende utbyte av totalt 13 förskolor som är i så pass dåligt skick att de behöver rivas. Istället för att uppföra nya förskolor med samma form och storlek, ska möjligheten prövas att bygga upp de nya förskolorna i två plan som ersätter de befintliga enplansförskolorna.

Vad händer nu?

Kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan. 

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 mars 2019
Bo & bygga