Stäng meddelande

Posthagen 1

I denna detaljplan prövas möjligheten att bygga upp en ny förskola på fastigheten Posthagen 1 som planeras vara i två plan och ha plats för ca 180 barn. Tidigare stod en förskola på fastigheten, men eftersom byggnaden var i så dåligt skick beslöts att den skulle rivas.

Uppdrag

Karta som visar var Posthagen 1 ligger.

Förslaget

Planområdet ligger i Fittja intill Krögarvägen. Förslaget till detaljplan syftar till att möjliggöra en förskola i flera våningar, att se över behovet av friyta samt undersöka lösningar för infarter och parkering.

Bakgrund

Under de kommande åren kommer kommunen att ersätta 13 förskolor som är i så pass dåligt skick att de behöver rivas. Utbytet av förskolor kommer att ske i ett antal etapper. Istället för att uppföra nya förskolor med samma form och storlek, ska möjligheten prövas att bygga upp de nya förskolorna i två plan som ersätter de befintliga enplansförskolorna.

Från den 16 september till den 7 oktober 2019 hölls samråd för förslaget, och mellan den
2 december och 16 december 2019 granskades förslaget. Den 17 mars 2020 antogs planförslaget av samhällsbyggnadsnämnden.

Vad händer nu?

Den 22 april 2020 vann detaljplanen laga kraft.

Antagandehandlingar
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Granskningsutlåtande.pdf 482.6 kB 2020-03-31 09.41
Planbeskrivning.pdf 1.5 MB 2020-03-31 09.41
Plankarta.pdf 307.6 kB 2020-03-31 09.41
Granskningshandlingar
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta.pdf 291.8 kB 2019-11-19 09.41
Planbeskrivning.pdf 831.2 kB 2019-11-19 09.41
Samrådsredogörelse.pdf 311.5 kB 2019-11-19 09.41
Bullerutredning.pdf 1.9 MB 2019-11-19 09.41
Dagvattenutredning.pdf 2.9 MB 2019-11-19 09.41
Samrådshandlingar
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta.pdf 289.3 kB 2019-08-29 15.07
Planbeskrivning.pdf 754.2 kB 2019-08-29 15.07
Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 april 2020
Bo & bygga