Störningsinformation:
Problem med felanmälan via app
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Talliden 36

Förskolan Tallen på fastigheten Talliden 36 i Fittja planeras att rivas och en planändring ska möjliggöra en ny förskola i två våningar.

Uppdrag


Förslaget

Planområdet ligger i Fittja, precis intill Tallidsskolan och nära Fittjahöjdens park. Förslaget till detaljplan syftar till att möjliggöra en förskola i två våningar, att se över förskolegårdens storlek samt föreslå bättre lösningar för angöring och parkering än de som finns idag. Den nya förskolan är tänkt att ha plats för 180 barn.

Bakgrund

Tekniska förvaltningen har fått en beställning från utbildningsförvaltningen avseende utbyte av totalt 13 förskolor som är i så pass dåligt skick att de behöver rivas. Istället för att uppföra nya förskolor med samma form och storlek, ska möjligheten prövas att bygga upp de nya förskolorna i två plan som ersätter de befintliga enplansförskolorna.

Från den 10 september 2018 till den 1 oktober 2018 hölls samråd för förslaget och från den 3 januari 2019 till den 24 januari 2019 granskades planförslaget. Därefter bearbetades planförslaget baserat på de synpunkter som kom in. Den 9 april 2019 antogs planförslaget av samhällsbyggnadsnämnden.

Vad händer nu?

Den 15 maj 2019 vann detaljplanen laga kraft.


Antagandehandlingar
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta.pdf 478.2 kB 2019-04-11 10.10
Granskningsutlåtande.pdf 436.2 kB 2019-04-11 10.10
Planbeskrivning.pdf 1.5 MB 2019-04-11 10.10
Granskningshandlingar
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning.pdf 1.7 MB 2018-12-20 08.53
Plankarta.pdf 477.3 kB 2018-12-20 08.53
Samrådsredogörelse.pdf 384 kB 2019-01-02 09.08
Uppdaterad dagvattenutredning.pdf 5 MB 2018-12-20 08.53
Samrådshandlingar
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning.pdf 1.6 MB 2018-09-03 08.18
Plankarta.pdf 534.2 kB 2018-09-03 08.18
Behovsbedömning.pdf 361.5 kB 2018-09-03 08.19
Bullerutredning.pdf 1.1 MB 2018-09-03 08.19
Dagvattenutredning.pdf 4.8 MB 2018-09-03 08.19
Geoteknisk utredning.pdf 2.1 MB 2018-09-03 08.19
Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 maj 2019
Bo & bygga