Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Frigg 2

Nu pågår ett arbete med att ta fram detaljplanen för Frigg 2. Planens syfte är att justera markanvändningen för uppförande av bostäder och/eller ett äldreboende med lokaler knutna till service och vård i bottenvåningen.

Denna plan befinner sig i det skede som kallas antagande

Kartan visar var Frigg 2 ligger.

Bakgrund

Samhällsbyggnadsnämnden uppdrog 3 juni 2013 åt samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta förslag till detaljplan för Frigg 2. Detaljplaneområdet ligger i bostadsområdet Norsborg i kommunens norra delar. Planens syfte är att justera markanvändningen för uppförande av bostäder och/eller ett äldreboende med lokaler knutna till service och vård i bottenvåningen. Detta med anledning att det råder brist på äldreboenden och ett alternativt boende för unga i Botkyrka kommun. Den 22 december 2014 till 30 januari 2015 ställdes planförslaget ut för granskning.

Illustrationen visar hur äldreboendet kan upplevas från parken när detaljplanen är genomförd

Illustrationen visar hur äldreboendet kan upplevas från parken när detaljplanen är genomförd

Planförslaget skapar möjlighet att uppföra bostäder och/eller en byggnad för äldre. Byggnaden av ett äldreboende föreslås uppföras i 6 våningar med indragen översta våning. Om äldreboendet byggs kommer bottenvåningen att inrymma lokaler för service och vård, inklusive dagcenter, restaurang med mathall och kök samt tekniska lokaler. I illustrerat förslag redovisas de övriga våningarna, som innehåller äldreboende med tillhörande faciliteter. Totalt planeras 56 lägenheter för äldre.

Vad händer nu?

Samhällsbyggnadsnämnden godkände planförslaget den 14 april 2015. Planförslaget finns nu hos kommunfullmäktige för antagande.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 december 2019
Bo & bygga