Störningsinformation:
Eldningsförbud från torsdag 13 augusti kl. 12.
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Hallunda torp 77

Nu pågår planarbete för att tillskapa ett bostadshus ett stenkast från Norsborg centrums service och kommunikationer.

Denna detaljplans samråd är över och nu arbetar vi med att färdigställa den för granskning

Karta som visar var Hallunda torp 77 ligger.

Bakgrund

Efterfrågan på tomten i norra Hallunda – Norsborg är stor. På Hallunda torp 77 finns möjlighet att uppföra ett bostadshus i ett befintligt område med all behövlig infrastruktur. Enligt gällande detaljplan får fastighet användas endast för gemensamhetsanläggning med anknytning till bostäder. Idag utgör fastighet en grön lucka i ett i övrigt bebyggt område. Genom att fastigheten bebyggs fylls luckan i väven igen, vilket bedöms vara positivt för stadsbilden. Detta prövas nu i ett detaljplanearbete.

Förslaget

Fastighet kan bebyggas med ett bostadshus i två våningar och har en byggnadsyta på 77 m2. Högsta nockhöjd begränsas till 6,5 meter i enlighet med befintlig bebyggelse. Fasader föreslås uppföras lika de befintliga husen i skivmaterial och träpanel, målad i brun i kombination med vit färg. Tak ska vara svart pulpettak.

Vad händer nu?

Från den 24 september 2018 till den 15 oktober 2018 hölls samråd för förslaget. Nu sammanställer och besvarar kommunen de synpunkter som kommit in. Därefter bearbetar vi planförslaget.

Samrådshandlingar
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta.pdf 311.6 kB 2018-09-21 10.51
Planbeskrivning.pdf 702 kB 2018-10-01 13.58
Undersökning och identifiering av betydande miljöaspekter.pdf 126.9 kB 2018-09-21 10.51
Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 december 2019
Bo & bygga