Stäng meddelande

Salvian 136 och del av Hallunda 4:34

Nu prövas möjligheten att utveckla Slagsta motellverksamhet genom att skapa byggnader för fler hotellrum, konferensutrymmen och parkeringsutrymmen.

Denna plan befinner sig i det skede som kallas uppdrag

Karta som visar var planområdet ligger


Bakgrund

På Salvian 136 och en del av Hallunda 4:34 finns det möjlighet att göra en tillbyggnad till den befintliga byggnaden av Slagsta Motell & Wärdhus med all behövlig infrastruktur. Markanvändningen ändras till centrumändamål.

Den totala byggnadsytan för utbyggnaden bedöms till ca 292 m² i två plan med mansardvåning ovanpå och den mark som behöver tas i anspråk beräknas till ca 1637 m². Garage utförs under byggnaden anpassad i terrängen. Befintlig infart med parkering behålls. Gällande detaljplan anger för befintligt kvarter och byggnad BII, vilket innebär att det endast får nyttjas för bostadsändamål. Byggnadshöjden är begränsad till 6,5 meter. För södra delen, som ägs av kommunen, anges användningen park.

Vad händer nu?

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick planuppdraget den 13 november 2018 och kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan. Längre fram i processen kommer förslaget att ställas ut, och det blir då möjligt att lämna synpunkter.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 mars 2019
Bo & bygga