Stäng meddelande

Salvian 136 och del av Hallunda 4:34

Nu prövas möjligheten att utveckla Slagsta motellverksamhet genom att skapa byggnader för fler hotellrum, konferensutrymmen och parkeringsutrymmen.

Denna detaljplans samråd är över och nu arbetar vi med att färdigställa den för granskning

Här ligger Salvian 136 och del av Hallunda 4:34


Bakgrund

Planområdet ligger i Norsborg på gränsen till Slagsta i Botkyrka kommuns norra delar. Områdets areal är cirka 5339 m². Gällande detaljplan anger för befintligt kvarter och byggnad BII, vilket innebär att det endast får nyttjas för bostadsändamål. Byggnadshöjden är begränsad till 6,5 meter. För södra delen, som ägs av kommunen, anges användningen park.

Förslaget

På Salvian 136 och en del av Hallunda 4:34 finns det möjlighet att göra en tillbyggnad till den befintliga byggnaden av Slagsta motell & wärdhus. Markanvändningen ändras till centrumändamål. Den totala byggnadsytan för utbyggnaden bedöms till 292 m² i två plan med inredd vindsvåning ovanpå och den mark som behöver tas i anspråk beräknas till 1637 m². Befintlig infart med parkering behålls.

Vad händer nu?

Från den 16 oktober 2019 till 6 november 2019 hölls samråd för förslaget. Nu sammanställer och besvarar kommunen de synpunkter som kommit in. Därefter bearbetar vi planförslaget.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 december 2019
Bo & bygga