Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Riksten friluftsstad del 6

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i september 2016 uppdrag från Samhällsbyggnadsnämnden att upprätta en detaljplan för Riksten friluftsstad del 6.

Plan: Samråd

Här ligger Riksten friluftsstad del 6


Förslaget

Detaljplanens syfte är att möjliggöra den sjätte utbyggnadsetappen av Rikstens friluftsstad, med uppskattningsvis cirka 700 nya bostäder med varierande boendeformer. Denna del bildar de centrala delarna i stadsdelen, vilken kommer att få tät bostadsbebyggelse med möjlighet till service, förskola, skola samt parker med mera.

Vad händer nu?

Utredningsarbete inom flera områden pågår.  


Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 december 2019
Bo & bygga