Störningsinformation:
Eldningsförbud från torsdag 13 augusti kl. 12.
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Hästen 19

Nu pågår ett planarbete för att tillskapa fler bostäder nära Tumba centrums service och kommunikationer.

Denna detaljplans samråd är över och nu arbetar vi med att färdigställa den för granskning

Karta som visar var Hästen 19 ligger.


Bakgrund

Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett nytt flerbostadshus på fastigheten Hästen 19. Gården på fastigheten utförs med mer grönska och parkering sker i huvudsak i parkeringsgarage under det nya flerbostadshuset.

Fastigheten Hästen 19 ligger på gränsen mellan Tumbas villabebyggelse och den tätare flerbostadshusbebyggelsen längs Grödingevägen. Projektet går i linje med översiktsplanens mål att komplettera befintlig bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen.

Vad händer nu?

Från den 8 november 2017 till och med den 29 november 2017 hölls samråd för förslaget. Inlämnade synpunkter är besvarade i en samrådsredogörelse som finns tillgänglig under fliken ”Samrådshandlingar” nedan. Efter samrådet har planförslaget omarbetats och ett nytt samråd kommer att hållas under hösten 2019. Då kommer det nya planförslaget presenteras.

Samrådshandlingar
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Samrådsredogörelse.pdf 332.1 kB 2019-05-21 14.06
Samråd plankarta.pdf 202.6 kB 2017-11-08 07.34
Samråd planbeskrivning.pdf 595.3 kB 2017-11-08 07.34
Behovsbedömning.pdf 183.1 kB 2017-11-08 07.34
Samråd dagvattenutredning.pdf 1.4 MB 2017-11-08 07.34
Samråd pm om miljöteknisk markundersökning.pdf 3.5 MB 2017-11-08 07.34
Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 december 2019
Bo & bygga