Stäng meddelande

Kassmyraåsen del 1

Från industri till bostadsområde - nu prövas möjligheten att bygga bostäder i det nedlagda grustaget i Kassmyra.

Denna plan befinner sig i det skede som kallas uppdrag

Karta som visar var planområdet ligger

Bakgrund

Fastighetsägare i Kassmyra vill bygga bostäder utmed Finkmossvägen. Nu utreder kommunen i samarbete med fastighetsägaren förutsättningarna för bostadsbebyggelse. Det innebär att omvandlingen av det före detta grustaget kan inledas. Det går i linje med översiktsplanen, där Kassmyra märks ut som specifikt utvecklingsområde för bostäder. Projektet befinner sig i ett tidigt skede.

Illustration som visar området för detaljplanen Kassmyraåsen del 1

Vad händer nu?

Kommunen genomför nu utredningar och tar fram ett förslag till detaljplan. Längre fram i processen kommer förslaget att ställas ut, och det blir möjligt att lämna synpunkter.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 september 2018
Bo & bygga