Stäng meddelande

Nytt kommunhus

Syftet med förslaget till detaljplan är ett nytt kommunhus och parkeringsgarage på fastigheterna Kunskapen 3 samt Bangården 1.

Denna plan befinner sig i det skede som kallas uppdrag

Det nya kommunhuset ska rymma arbetsplatser för drygt 800 medarbetare på 14 400 kvadratmeters lokalarea. Kommunhuset och parkeringsgaraget ska utformas med hög kvalitet avseende gestaltning, funktion och tillgänglighet.

Det nya kommunhusets entré ska innehålla medborgarservice, utställningar, café och restaurang samt möteslokaler. Ytorna runt kommunhuset ska utföras som en park- och torgyta som riktar sig till både kommunhusets och Xenters besökare och anställda. Intill kommunhuset, närmare järnvägen kommer ett parkeringshus att byggas för cyklar och bilar.

Platsen för det nya kommunhuset


Bakgrund

I juni 2015 beslutade kommunstyrelsen i Botkyrka kommun att utreda frågan om ett nytt kommunhus. I november 2016 beslutade kommunstyrelsen om placering av nytt kommunhus intill Xenter på Utbildningsvägen i Tumba. Den 7 juni 2017 fattade kommunstyrelsen beslut om ett lokalprogram för Botkyrka kommuns nya kommunhus med tillhörande parkeringshus.

Det är byggföretaget In3prenör AB som får uppdraget att rita och bygga vårt nya kommunhus och parkeringshus i Tumba. Beslutet fattade kommunstyrelsen vid mötet måndag 8 oktober 2018. In3prenör ska samarbeta nära kommunen i en så kallad samverkansentreprenad.

Vad händer nu?

Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att ta fram detaljplan för nytt kommunhus och parkeringshus i enlighet med kommunstyrelsens beslut om val av tomter.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 december 2018
Bo & bygga