Stäng meddelande

Späckhuggaren 1

Nu prövas möjligheten att bygga ny bostadsbebyggelse i form av sex stycken radhus på fastigheten Späckhuggaren 1 i Kassmyra. På platsen finns idag en elinstallationsfirma och tillhörande parkering.

Denna detaljplans samråd är över och nu arbetar vi med att färdigställa den för granskning

Karta som visar var Späckhuggaren 1 ligger.

Förslaget

Radhusen planeras ligga längs med Skäcklingevägen. Norr och öster om radhusen kommer gemensamma uteplatser att finnas för lek och umgänge. I förslaget har bullerförhållandena utretts så att platsen kan erbjuda tillräckligt tysta boendemiljöer för de framtida boende. Även dagvatten och markens förutsättningar har utretts i förslaget.

Bakgrund

Detaljplanen syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse på fastigheten Späckhuggaren 1. Bebyggelseförslaget innehåller sex stycken radhus med tillhörande gemensamma uteplatser och parkering. På platsen finns idag en tvåvåningsbyggnad där elinstallation tidigare bedrivits, och ett tillhörande garage. I det omkringliggande området finns villor i en till två våningar. Ny bebyggelse med radhus bedöms passa väl in i den befintliga stads- och landskapsbilden.

Vad händer nu?

Från den 27 februari 2019 till den 20 mars 2019 hölls samråd för planförslaget. Nu sammanställer och besvarar kommunen de synpunkter som kommit in. Därefter bearbetar vi planförslaget.

Samrådshandlingar
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta.pdf 706.6 kB 2019-02-14 10.44
Planbeskrivning.pdf 986.2 kB 2019-02-14 10.44
Behovsbedömning.pdf 254 kB 2019-02-14 10.44
Bullerutredning.pdf 337.2 kB 2019-02-14 10.44
Bullerutredning - Situationsplan.pdf 287.8 kB 2019-02-14 10.44
Dagvattenutredning.pdf 2 MB 2019-02-14 10.44
Geoteknik - Tekniskt PM.pdf 742.4 kB 2019-02-14 10.44
Geoteknik - Situationsplan.pdf 109.5 kB 2019-02-14 10.44
Geoteknik - Provsvar.pdf 90.9 kB 2019-02-14 10.44
Geoteknik - Sektioner 1.pdf 152.3 kB 2019-02-14 10.44
Geoteknik - Sektioner 2.pdf 130.7 kB 2019-02-14 10.44
Miljöteknisk markundersökning.pdf 1.4 MB 2019-02-14 10.44
Markteknisk undersökningsrapport.pdf 728.7 kB 2019-02-14 10.44
Solstudie ovanifrån.pdf 9.8 MB 2019-02-14 10.44
Solstudie västerifrån.pdf 10.1 MB 2019-02-14 10.44
Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 december 2019
Bo & bygga