Stäng meddelande

Sibble

Detaljplanen syftar till att planlägga en del av Sibble i Grödinge. För att ge förutsättningar för en förbättrad miljö och hälsa i planområdet, I samband men utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp, prövas möjligheten att ta bort den planbestämmelsen som begränsar antalet tomter inom varje kvarter.

Uppdrag
Bakgrund

Sibble var från början ett fritidshusområde som successivt har börjat permanentats. I planområdet finns det en hälsorisk med radon i hushållsvattnet. Radonet avgår från vattnet till inomhusluften och radonhalten kan bli förhöjd i inomhusmiljön. Utbyggnaden av kommunalt vatten kan ge förutsättningar för en förbättrad miljö och hälsa i området, samt möjliggöra för fler friliggande enbostadshus. I enlighet med planprogrammets förslag prövas nu möjligheten att ta bort en planbestämmelse som begränsa antalet tomter inom varje kvarter.

Vad händer nu?

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick planuppdraget 2014-01-07 och kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan. Längre fram i processen kommer förslaget att ställas ut, och det blir då möjligt att lämna synpunkter.

Sibble var från början ett fritidshusområde som successivt har börjat permanentats.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 februari 2019
Bo & bygga