Stäng meddelande

Klimatsmart resande

Klimatsmart resande är att gå, cykla eller åka kollektivt. I Botkyrka står transporterna för 80 procent av alla koldioxidutsläpp och är den största utmaningen för att nå klimatmålet om ett fossilbränslefritt Botkyrka senast år 2030.

Person som cyklar snabbt genom en tunnel.

Du kan bidra till att minska utsläppen av växthusgaser genom att resa mer klimatsmart.

Res klimatsmart

Du kan bidra till att minska utsläppen av växthusgaser genom att resa mer klimatsmart. Under flikarna Cykel och Bilpool hittar du tips hur du kan resa klimatsmart i Botkyrka.

Visste du att:

  • Cirka 30 procent av Botkyrkabornas bilresor är kortare än 5 km och 15 procent är kortare än 2 km. Dessa resor kan i många fall ersättas med gång och cykel.
  • Det spelar större roll hur du tar dig till och från affären än hur långt varorna färdats. Din bilresa till affären kan till exempel vara en större miljöbov än din favoritmat från andra sidan jordklotet. Passa på att handla när du ändå är ute och kör bil.

Ibland måste man ta bilen men tänk då på att köra sparsamt, så kallad eco-driving. Då kan du minska din drivmedelsförbrukning med 20 procent. Samåk om du har plats över i bilen eller om ska du någonstans och behöver skjuts. Om du inte åker bil så ofta kan bilpool vara ett alternativ.

Kommunens arbete med klimatsmarta resor

Som ett led i arbetet med hållbara resor genomför kommunen årligen aktiviteter i Botkyrka som uppmuntrar till hållbart resande. Vi vill öka andelen trafikanter som aktivt väljer bort bilen till förmån för de hållbara alternativen: kollektivtrafik, cykling eller gång. Under våren 2017 hade vi till exempel ett testresenärsprojekt där vanebilister i Riksten fick pröva på att åka med kollektivtrafiken under en månad. Du hittar information om projektet under Relaterade dokument.

Botkyrka deltar också i nätverket Ressmart tillsammans med andra kommuner i Stockholms län. Syftet med nätverket är att främja hållbara resor. Kommunens långsiktiga arbete med klimatsmarta resor syns i styrande dokument som Botkyrkas översiktplan och programmet för ett fossilbränslefritt Botkyrka år 2030.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 september 2019
Bo & bygga