Stäng meddelande

Kommunägda parkeringar

Kommunen har ett antal parkeringsplatser. Några av dem är infartsparkeringar för att det ska vara enklare att ta sig vidare med kollektivtrafik.

På vår webbkarta finns våra parkeringar utmärkta. Vi skiljer på infartsparkeringar och på andra parkeringar. Om du klickar på ikonen för parkeringen kan du läsa vad som gäller för parkeringen som till exempel hur länge du får parkera och hur många platser som finns.

Infartsparkering

Var kan jag infartsparkera?

Det finns cirka 750 platser på infartsparkeringarna i Tumba och Tullinge. Botkyrka kommun följer de riktlinjer som Trafikförvaltningen (Stockholms läns landsting, SLL) anger. Behovet på infartsparkeringar är stort och det är kommunen medveten om. Detta är dock ett behov som hela Stockholms län upplever.

Varför bygger ni inte fler infartsparkeringar?

I dagsläget är det brist på lämplig mark att bygga infartsparkeringar på. På sikt kan parkeringsautomater med incheckningssystem bli aktuellt där bara pendlare med SL Access-kort kan parkera på infartsparkeringarna. En sådan lösning bidrar till att sålla bort icke-pendlare och därmed göra infartsparkeringarna mer tillgängliga för pendlare – detta följer Trafikförvaltningens riktlinjer. En satsning på ökad turtäthet på busslinjerna till/från tågstationerna samt utökat antal cykelparkeringar kommer att bidra till mindre behov på infartsparkeringar som berör bilar.


Kommunägda parkeringar i Botkyrka

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 december 2017
Bo & bygga