Stäng meddelande

Avverkning av träd längs med järnvägen

Illustration som visar hur träden ska avverkas jäms med järnvägen

Illustration som visar hur träden ska avverkas jäms med järnvägen

Trafikverket avverkar och beskär träd för att höja säkerheten för tågen

Träd som faller över järnvägen orsakar varje år stora skador och kostsamma förseningar i tågtrafiken för såväl resenärer som godstransportörer.

Trafikverket arbetar därför förebyggande med att avverka eller beskär träd i området närmast spåret för att säkra tågtrafiken från störningar i form av nedrivna kontaktledningar, löv på spåren, eller i värsta fall träd på spåren.

Trafikverket äger marken där de avverkar, i vissa fall är det kommunen som äger marken och Trafikverket har då servitut.

När träd ska fällas på kommunal mark görs det i samråd med kommunen. Botkyrka kommun brukar då trycka på att lämna högstubbar för miljöns (biodiversitetens) skull, där så är möjligt.


Vill du veta mer om arbetet kan du följa länken  under relaterade länkar till trafikverkets sida om arbetet med att trädsäkra järnvägen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 mars 2018
Bo & bygga