Avverkning av träd längs med järnvägen

Illustration som visar hur träden ska avverkas jäms med järnvägen

Illustration som visar hur träden ska avverkas jäms med järnvägen

Trafikverket avverkar och beskär träd för att höja säkerheten för tågen

I maj började Trafikverket avverka och beskära träd som riskerar att falla på järnvägen i Botkyrka kommun. Arbetet beräknas pågå till årsskiftet 2017/2018.

Arbete kan medföra buller när Trafikverket kör sina maskiner, röjer och avverkar.

Arbetet görs för att minska störningarna för tågtrafiken

Träd som faller över järnvägen orsakar varje år stora skador och kostsamma förseningar i tågtrafiken för såväl resenärer som godstransportörer.

En stor del av Sveriges industri och resenärer är dagligen beroende av järnvägen för säkra och miljövänliga transporter.

Trafikverket arbetar förebyggande och avverkar eller beskär träd i området närmast spåret - på så sätt kan störningarna på tågtrafiken minska väsentligt.

Vill du veta mer om arbetet kan du följa länken  under "reaterade länkar" till trafikverkets sida om arbetet med att trädsäkra järnvägen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 augusti 2017
Bo & bygga