Svar på vanliga frågor om snöröjningen

Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna om snöröjningen i Botkyrka.

Varför läggs snön upp på trottoarerna?

Ibland kan det vara så att bilvägen plogas först och trottoaren senare och då kan det uppfattas som att snön blir liggande på trottoaren. När en gata har två trottoarer plogar vi ibland bara en utav dem för att få bättre plats för snön. Då brukar vi oftast ploga den som har belysning.

När det är stora snömängder är det svårt att hålla vissa trottoarer plogade på grund av det är för trångt. Till slut måste vi transportera bort snön med hjälp av lastbilar, men det kan ibland dröja länge innan det blir framkomlighet på de trottoarerna.

Det blir också stora problem för kommunen på de trånga vägarna då privata fastighetsägare skottar ut sin egen snö på gatan trots att det inte är tillåtet. Då blir det ännu större mängder snö för kommunen att ta hand om. Ibland kommer vi inte åt att ploga vissa trottoarer för att felparkerade bilar står i vägen.

Varför plogas det på vissa sträckor men inte hela vägen ut?

Om inte hela vägen är plogad så ska du felanmäla det. Du kan skicka in din felanmälan via länken till höger på sidan.

Varför kör de bara en sträng och inte tar resten av snön?

Normalt ska inte bara en sträng köras upp. Det kan kanske hända när det är trånga gator och mycket snö och med parkerade bilar som står i vägen.

Tar ni bort vallar framför infarter?

Snövallar framför infarter till enskilda tomter som bildas efter plogbilen är dessvärre ett problem som snöröjarna inte kan undvika. De ska försöka se till att vallarna blir så små som möjligt, men de har ingen skyldighet att göra det. När det snöar så mycket som det gjort nu, är det tyvärr svårt att minimera vallarna och samtidigt röja effektivt. Det kan till exempel vara på platser med smala gator och där infarterna ligger mitt emot varandra.

Självklart kan alla göra fel och du kan alltid ta en bild och skicka in det som en felanmälan. Där finns det också länkar till Botkyrkas app för felanmälan och synpunkter.

När sandas det?

När det är halt sandas både vanliga vägar, gång- och cykelvägar och torg. Vid snöfall så plogar vi först och sandar efteråt. Vid enstaka tillfällen sandar vi före plogningen. Lådor med sand finns vid speciellt branta platser för att vem som helst skall kunna sanda om det är mycket halt eller om sandbilen inte har hunnit sanda.

När tas sanden bort?

När våren kommer ska sanden sopas bort. Sopning och bortforsling ska enligt schema vara klart den 15 maj i hela kommunen. Det kan dock bero på hur lång och snörik vintern har varit. På gång- och cykelvägar är målet att vi ska vara klara redan den 1 maj.

Plogbilarna har kört sönder staketet, hur går jag till väga för att reparera skadan och få ersättning?

Gör en fotodokumentation när snön smält undan och skriv till kommunen och be om ersättning. Kommunen bedömer om det verkar rimligt att det är en plogskada och kan då ersätta fastighetsägaren.

Vem ansvarar för vilka vägar?

Botkyrka kommun har ansvaret för plogning, skottning, sandning, saltning och bortforsling av snö på gator, vägar, gång- och cykelvägar samt bussterminaler och andra allmänna platser.

Genomfartslederna i kommunen är Trafikverkets ansvar. Följande vägar ansvarar Trafikverket för:

  • 259 - Från Huddinge till Fittja trafikplats
  • S:t Botvids väg från Norsborgsvägen till Salems kommungräns
  • 571 - Pålamalmsvägen
  • E4/E20
  • 258 - Hågelbyleden
  • 226 - Huddingevägen, Dalvägen
  • 225 - Södertäljevägen, Nynäsvägen

Hur gör jag en felanmälan?

Om du tycker att vi inte har gjort det vi har sagt att vi ska göra eller om det är akut är du välkommen att skicka ett meddelande med e-post till kontaktcenter@botkyrka.se eller höra av dig under kontorstid till kommunens felanmälan på telefonnummer 08-530 610 00. Om det inte är akut kan du meddela oss genom att göra en felanmälan. Länken hittar du uppe till höger på den här sidan.

Men ge gärna våra vinterväghållare en rimlig chans att hinna med sitt jobb när det kommer mycket snö eller halka.

Hur mycket är det som behöver skottning och plogning i Botkyrka?

Den del av kommunens vägnät som Botkyrka kommun har ansvaret för består av ungefär 19 mil bilväg och 15 mil gång- och cykelväg. Till detta kommer 150 000 kvadratmeter övriga ytor som ska skötas. Sammanlagt är det cirka 1 900 000 kvadratmeter ytor som ska hållas i ordning.

Trafikverket och enskilda samfälligheter är inte inräknade.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 juli 2017
Bo & bygga