Väg 226 - Huddingevägen

Nu är VA-arbetet på väg 226 mellan Tumba och Tullinge avslutat. Botkyrka kommun utförde arbeten på ledningsnätet mellan 3 juli 2017 och fram till 11 augusti 2017.

Förnyade VA-ledningar inför höstens vägarbeten

VA-ledningarna har förstärkts och förnyats och det är ett förberedande arbete inför att Trafikverket ska bygga skyddsräcke längs Tullingesjön samt en gång- och cykelväg mellan Tullinge station och Skyttbrink.

Karta, Huddingevägen intill Tullingesjön

Karta över arbetsområdet på väg 226, Huddingevägen.

 Trafikverkets arbete startar under hösten 2017

Trafikverket ska bygga en ny gång- och cykelväg längs med väg 226 Huddingevägen mellan Skyttbrink och Tullinge station. Sträckningen är en del av det regionala cykelstråket, Tumbastråket, och innebär ökad säkerhet och framkomlighet för fotgängare och cyklister.

Trafikverket bygger också skyddsräcken längs Tullingesjön för att öka säkerheten för och undvika föroreningar av Tullingesjön.

Arbetet planeras starta under hösten 2017 och bli klart hösten 2018.

Du kommer att få information från Trafikverket i din brevlåda när byggstarten närmar sig.

Läs mer om Trafikverkets projekt under relaterade länkar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 september 2017
Bo & bygga