Trafiksignaler

I Botkyrka finns trafiksignaler på både statliga och kommunala vägar. Om du vill anmäla ett fel på en trafiksignal ska du göra det till den som sköter just den vägen.

Trafiksignaler som sköts av kommunen

Botkyrka har trafiksignaler på följande platser:

  • Hallundavägen, fyra stycken
  • Nibblevägen/Östanvägen
  • Tumbavägen/Lindhovsvägen
  • Grödingevägen/Högbrinksvägen
  • Katrinebergsvägen vid Trädgårdsstadsskolan

Felanmälan eller synpunkter för dessa trafiksignaler gör du till kommunen. Du kan anmäla felet med vår app, med ett mail eller här på webbplatsen. Länkarna hittar du här till höger.

Övriga trafiksignaler

Övriga trafiksignaler inom kommunen ägs av Trafikverket. Felanmälan eller synpunkter för dessa trafiksignaler:

Telefon: 0771-921 921

E-post: trafikverket@trafikverket.se

Olika sätt att anmäla fel på kommunens trafiksignaler

Felanmälan på webbplatsen

Botkyrkaappen

Mail till kontaktcenter: kontaktcenter@botkyrka.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 september 2017
Bo & bygga