Störningsinformation:
Eldningsförbud i Stockholms län
Dölj meddelande

Adresser

Vi på Botkyrka kommun ansvarar för adressättning och kan hjälpa dig att få en korrekt adress.

Namn- och adressfrågor

När nya tomter/fastigheter bildats i ett område behöver de få en egen adress.

I första hand får fastigheten ett ledigt adressnummer, men om det inte finns något ledigt nummer läggs en bokstav till befintligt nummer.

Ibland är det nödvändigt att först besluta om ny namngivning av gata, väg eller plats, innan adressättning kan ske. I dessa fall tar adressättningen betydligt längre tid, eftersom ett nytt namn måste beslutas av samhällsbyggnadsnämnden.

Vanliga frågor & svar

Är det okej att hitta på egna adresser?

Nej det är kommunen som beslutar om adresser och för in dem i det nationella fastighetsregistret. Det räcker inte med att bara sätta upp en skylt för att en adress ska bli gällande.

Varför finns inte min adress med i Eniro, Hitta.se eller i min GPS?

Olika kartleverantörer uppdaterar adresserna olika ofta och därför kan nya adresser saknas. Kontakta Enheten för geografisk information på Botkyrka kommun om du vill veta din gällande adress.

Vad har jag för postnummer?

Postnummer och postort lägger Posten AB till. Vill du veta ditt kan du kontakt posten.

Är fastighetens adress och postadress densamma?

Vanligtvis, men inte alltid. En postadress kan vara en postboxadress, vilket aldrig en fastighetsadress kan vara.

Varför har jag fått en siffra i adressen efter mitt gårdsnamn?

Lantmäteriet och alla kommuner ska i Fastighetsregistrets adressdel följa Svensk adresstandards (SIS) rekommendationer vad gäller adresser.

Adresstandarden innebär att alla adresser måste ha en siffra i tillägg till adressnamnet och det gäller även adresser med gårdsnamn. Detta för att underlätta databashantering mot olika myndigheter och samhällsfunktioner, som till exempel: Skatteverkets folkbokföring, räddningstjänst, taxi, färdtjänst och så vidare.

Det betyder med andra ord att alla som inte tidigare har haft något nummer efter gårdsnamnet nu har fått en 1 (etta) sist i adressen. Det är inte frågan om en ny adress.

Här är ett exempel på hur en adress ska vara uppbyggd enligt standarden

Tidigare: Vackerby Algården

Enligt standard: Vackerby Algården 1

Du som är berörd behöver inte göra några ändringar hos posten eller folkbokföringen. Siffran kommer att finnas med på brev från bland annat myndigheter.

Det är upp till var och en om man vill använda sin siffra i gårdsnamnet eller inte i sin privata posthantering.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 maj 2018
Bo & bygga