Stäng meddelande

Namnsättning på vägar

Namnsättning

Kommunen sätter namn på:

• vägar

• parker

• kvarter

• adressområden

• kommundelar

• byggnader och anläggningar (tex skolor och förskolor.)

Namnberedningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen tar fram förslag till nya namn och ändringar i befintlig namnsättning. Därefter behandlas förslagen i namnberedningen. Namnberedningen som består av politiker och tjänstemän föreslår namn som sedan tas upp till beslut i samhällsbyggnadsnämnden.

Vägnamnboken:

Vill ni veta mera om Botkyrkas vägnamn, historik, när det fastställdes, var namnet kommer ifrån m.m. Kan ni läsa om det i vägnamnboken, Vägnamnen i Botkyrka, finns att beställa kostnadsfritt från Enheten för geografisk information.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 maj 2018
Bo & bygga