Störningsinformation:
Eldningsförbud från torsdag 13 augusti kl. 12.
Dölj meddelande
Stäng meddelande

För mätkonsulter

Om du som konsult vill utföra mätning för utstakning eller lägeskontroll i Botkyrka kommun, måste du ansöka om behörighet från kommunen. Du ansöker genom att fylla i och skicka in ansökningsblanketten till kommunen. Om du bedöms ha tillräckliga färdigheter kommer du att finnas med i kommunens lista över godkända konsulter. Denna lista lämnas ut till kunder på begäran.

Den som vill bli godkännd ska ha verifierad mätningsteknisk kunskap. Vi bedömmer med stöd av lantmäteriets Rekommendationer för bedömning av ”Grundläggande mätningsteknisk färdighet”.länk till annan webbplats

I större mätkonsultföretag behöver inte varje enskild anställd ansöka om behörighet, utan endast den eller de som ansvarar för mätningens kvalitet.

Ansökan

Ansökan görs via blankett Ansökan grundläggande mätningsteknisk färdighet

Skicka din ansökan och handlingar till karta@botkyrka.se eller per post.

Krav på redovisning

Information om vilka krav som finns på redovisning av Lägeskontroll hittar du i dokumentet Krav på redovisning och innehåll i lägeskontroll

Stomnätspunkter

Du kan själv hämta våra stomnätspunkter från webbkartan. Läs mer på sidan Stomnätspunkter

Relationshandlingar

Information om hur du ska lämna in relationsritningar kan du hitta på sidan Relationshandlingar.

Koordinatförteckning

Vid arbete på en specifik fastighet kan det underlätta med en koordinatförteckning över gränspunkter. Behöver du en koordinatförteckning över gränspunkter så kan du höra av dig till mätgruppen via e-post så hjälper vi dig med uttag ur vår databas. Skriv vilken fastighet det gäller och kontaktuppgifter till dig. Tänk på att gränserna har varierande kvalité.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 mars 2020
Bo & bygga