Störningsinformation:
Problem med vattenförsörjning i Tullingeberg
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Kartbeställning

Botkyrka kommun dokumenterar förändringar av stadsbilden och ansvarar för utveckling och samordning inom området geografisk informationsteknik (GIT/GIS).

Vi arbetar med uppdrag åt allmänheten, näringslivet, kommunens förvaltningar/bolag samt statliga myndigheter/bolag.

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta används som underlag vid bygglovsansökan för ny-, om- eller tillbyggnad.

I vissa bygglovsärenden kan det räcka med en tomtkarta istället för en nybyggnadskarta. Kontakta bygglovsenheten för mer information.

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Tomtkarta

På webbkartan kan du titta på information om fastigheter så som fastighetsbeteckningar, gränser, och byggnader. På webbkartan kan du också skapa din egen tomtkarta över din fastighet.

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Flygbilder

Vi har flygbilder, ortofoton och historiska flygbilder (snedbilder) över kommunen.

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Baskarta

Baskartan är den mest detaljerade kartan över kommunen. Den täcker hela kommunen och håller en hög noggrannhet. Den innehåller bland annat byggnader och vägkanter inom kommunen.

Byggskylt

Samlingskarta

Samlingskartan innehåller uppgifter om ledningar och används som underlag vid schaktningsarbeten.

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Övriga kartbeställningar

Övriga kartbeställningar omfattas av om du till exempel vill beställa en översiktskarta eller en egenkomponerad karta (tematisk karta) över ett område i kommunen.

Karta

Vill du ha mer information?
Om du vill ha ytterligare information är du välkommen att kontakta Enheten för geografisk information på 08-530 610 00 eller karta@botkyrka.se

Kontakt
Relaterade länkar
Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 februari 2020
Bo & bygga