Stäng meddelande

Kartbeställning

Botkyrka kommun dokumenterar förändringar av stadsbilden och ansvarar för utveckling och samordning inom området geografisk informationsteknik (GIT/GIS).

Vi arbetar med uppdrag åt allmänheten, näringslivet, kommunens förvaltningar/bolag samt statliga myndigheter/bolag.

Här hittar du bland annat flygbilder, kartor och geografiska data.

 

Nybyggnadskarta
En nybyggnadskarta används som underlag vid bygglovsansökan för ny-, om- eller tillbyggnad.

Tomtkarta
På webbkartan kan du titta på information om fastigheter så som fastighetsbeteckning, gränser, byggnader och skapa din egen tomtkarta över din fastighet.

Botkyrkakartan
Den senaste kommunkartan trycktes 2016 och ges ut gratis. Kartan innehåller en mängd markerade sevärdheter och upplevelser som finns i Botkyrka kommun. Kartan ger dessutom alla som cyklar en bra överblick över de cykelvägar och stråk som finns i kommunen.

Flygbilder
Vi har flygbilder, ortofoton och historiska flygbilder(snedbilder).

Baskarta
Baskartan är den mest detaljerade kartan över kommunen. Den täcker hela kommunen och håller en hög noggrannhet. innehåller bland annat Botkyrkas byggnader och vägkanter.

Karta

Höjdsystem
Från och med den 4 februari 2013 använder Botkyrka kommun det nya nationella höjdsystemet, RH2000.
Höjduppgifter som har levererats före den 4 februari 2013 är levererade i höjdsystemet RH00.

Det nya höjdsystemet har en annan utgångshöjd, därför är det mycket viktigt att hålla reda på vilket höjdsystem som en höjduppgift tillhör.
På alla kartor, filer och handlingar med höjduppgifter bör det alltid framgå vilket höjdsystem som har använts. Annars kan missförstånd lätt uppstå. Det kan till exempel leda till att en ny byggnad hamnar för högt eller för lågt.
Skillnaden mellan de två höjdsystemen är stor och det är viktigt att vara uppmärksam när man genomför till exempel projekteringar och byggen.

Exempel på skillnad

10,000 m i RH00 = 10,525 m i RH2000
10,000 m i RH2000 = 9,475 m i RH00

Koordinatsystem
Botkyrka kommun använder koordinatsystemet SWEREF 99 18 00.
Andra koordinatsystem kan enligt överenskommelse förekomma på geografisk data.

Vill du ha mer information?
Om du vill ha ytterligare information är du välkommen att kontakta Enheten för geografisk information på 08-530 610 00 eller karta@botkyrka.se

Relaterade länkar
Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 maj 2018
Bo & bygga