Stäng meddelande

Baskarta

Baskartan är den mest detaljerade kartan över hela kommunen. Baskartan
levereras direkt som ett utdrag från kartdatabasen utan fältkontroller.

Innehåll

I baskartan ingår normalt följande: Fastighetsindelning, byggnader, vägar och järnvägar, gång- och cykelvägar, gatunamn, strandlinjer, fornlämningar, högspänningsledningar, höjdkurvor. Se i prislistan vad du kan välja bort och hur priset påverkas.

Användningsområden

Baskartan används framför allt som underlag för detaljerad planerings- och projekteringsverksamhet. Utgångsmaterial för upprättande av nybyggnadskartor, förrättningskartor, ledningsdokumentation med mera.

Omfattning

Hela kommunen

Aktualitet

Ajourhållning sker kontinuerligt genom inmätning i samband med nybyggnadskartor, förrättningskartor och övriga mätuppdrag.

Kartskala

1:200-1:2000 (eller enligt överenskommelse)

Format

Digital leverans som dwg, dxf, pdf eller utskrift på papper (eller enligt överenskommelse).

Pris:

Baskarta

Information

Pris per hektar

All information

1 100 kr

Gränser och fastighetsbeteckningar

300 kr

Byggnader

200 kr

Vägar, järnvägar, gc-vägar

200 kr

Höjdinformation

200 kr

Adresser

100 kr

Övriga topografiska objekt 

100 kr

Prisreducering

För lägre krav på noggrannhet:
Översiktlig projektering och planering 40%
GIS-analyser 75%

För stora arealer:
10 - 20 ha 20%
20 - 30 ha 30%
30 - 40 ha 40%
40 ha-> Offereras

Beställning

Beställningen kan du göra här via vår e-tjänst.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 januari 2018
Bo & bygga