Störningsinformation:
Vattenläcka i Tumba - nu åtgärdad
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Flygbilder / Ortofoton

Flygbilder delas in i två kategorier, flygbilder och ortofoton. De lämpar sig för olika användningsområden beroende på i vilket syfte de ska användas.

Den senaste flygningen över Botkyrka kommun genomfördes under 2017. Bilderna är fotograferade från en flyghöjd på 2300 m. Det finns dessutom äldre flygbilder tillgängliga från år: 2005, 2006, 2007, 2009 och 2012, samt snedbilder över delar av kommunen från åren 1988–2012.

Bilderna som togs 2015 och 2017 täcker hela kommunen. Från tidigare år kan täckningen över kommunen variera. Kontakta Enheten för geografisk information för att säkerställa att området du är intresserad av finns tillgängligt.

Upplösningen på flygbilderna från de olika åren:

  • Bilderna från 2017 – upplösning: 0.08m
  • Bilderna från 2015 - upplösning: 0.25m
  • Bilderna från 2012 - upplösning: 0.08m
  • Bilderna från 2009 - upplösning: 0.15m
  • Bilderna från 2007 - upplösning: 0.20m
  • Bilderna från 2006 - upplösning: 0.20m
  • Bilderna från 2005 - upplösning: 0.20m


Flygbilder

Flygbilder är bilder som fotograferats från luften. En flygbild är en centralprojektion utan korrigering för terrängens form eller kamerans vridningar. Det innebär att skalan i bilden varierar.

Ortofoton

Ortofoton är ett utmärkt hjälpmedel vid bland annat kartframställning, samhällsplanering, projektering och som bakgrundsinformation i olika sammanhang. Till skillnad från flygbilder korrigeras ortofoton geometriskt och sätts samman till en skalriktig avbildning av terrängen. Kommunens ortofoton är inpassade i referenssystemet SWEREF 99 18 00.

Flygbilder/ortofoton kan levereras i följande format; tif, jpg och ewc. Det går även att få bilderna utskriva på papper.

Beställning

Kommunen erbjuder endast försäljning av flygbilder och ortofoton från år 2012.
Du kan beställa Flygbilder/Ortofoto genom att fylla i formuläret digitalt under länken
”E-tjänst - Beställning övriga kartor”.

Du kan även göra en beställning genom att fylla i blanketten som finns under "Blankett - Beställning övriga kartor" och skicka din beställning till: karta@botkyrka.se. Blanketten hittar du längre ner på sidan under "Relaterade dokument".

Eller så kan du skriva ut blanketten, fylla i den och skicka den per post till:

Botkyrka kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Enheten för geografisk information
147 85 Tumba

Vill du köpa ortofoton från 2015 eller senare ska du kontakta Lantmäteriet. Klicka på länken ”Lantmäteriet” under "Relaterade länkar" för att komma till Lantmäteriets hemsida .

Flygfoto

I Botkyrkakartan på kommunens hemsida finns utsiktsfoton tagna från flygplan över olika platser i Botkyrka kommun. Det finns över 1700 foton som är tagna mellan åren 1988 och 2012. Dessa hittar du genom att följa länken ”Historiska flygbilder” under "Relaterade länkar”. Eller genom att klicka på kartan. klicka på de gröna pilarna för att få visa bilderna

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 januari 2020
Bo & bygga