Störningsinformation:
Eldtomta strand är utan vatten
Dölj meddelande

Flygbilder

Senaste flygningen är gjord våren 2015.Bilderna är fotograferade från en
flyghöjd på 2300 m. 
Äldre flygbilder finns från 2012, 2009, 2007, 2006 och
2005. Det finns även snedbilder över delar av kommunen från 1988-2012.

Användningsområden
Flygbilderna delas in i två kategorier, Flygbilder och Ortofoton, beroende på vilket syfte du har för användningen.

Flygbilder är flygfotograferade bilder. En flygbild är en centralprojektion, utan korrigering för terrängens form eller kamerans vridningar. Det innebär att skalan i bilden varierar.

Ortofoton är ett utmärkt hjälpmedel vid bland annat kartframställning, samhällsplanering, projektering och som bakgrundsinformation i olika sammanhang. Bilderna har korrigerats geometriskt och satts samman till en skalriktig avbildning av marken.

Upplösning

  • Bilderna från 2015 har upplösning: 0.25m
  • Bilderna från 2012 har upplösning: 0.08m
  • Bilderna från 2009 har upplösning: 0.15m
  • Bilderna från 2007 har upplösning: 0.20m
  • Bilderna från 2006 har upplösning: 0.20m
  • Bilderna från 2005 har upplösning: 0.20m

Omfattning
Omfattningen kan variera beroende på vilket år bilderna är tagna. Kontakta kommunen för att säkerställa att området du är intresserad av finns.

Bilderna från 2015 täcker hela kommunen.

Ortofoton är inpassat i referenssystemet SWEREF 99 18 00.

Aktualitet
Kommunen är fotograferad våren 2015.

Format
Digitalt som tif, jpg, ecw eller utskrift på papper.

Pris

Endast flygbilder och ortofoto från år 2012 är tillgängliga för försäljning
via kommunen. Vill du köpa ortofoton från 2015 ska du kontakta Lantmäteriet,
följ länken under "Relaterade länkar" för att komma till Lantmäteriets webbplats.

Avgift per hektar exklusive moms
Digitalt ortofoto 10 kr
Minsta debitering 490kr

Beställning
Beställning görs med e-tjänsten "Övriga kartor - beställning". En länk dit finns under relaterade länkar.

Här kan du se flygbilder över hela Botkyrka kommun

Karta

Historiska flygbilder

Vi har en temakarta med utsiktsbilder tagna från flygplan på olika ställen runt omkring i Botkyrka. Det finns över 1700 bilder som är tagna mellan åren 1988 och 2012. Dem hittar du genom att följa länken ”Historiska flygbilder” under "Relaterade länkar".

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 maj 2018
Bo & bygga