Stäng meddelande

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta används som underlag vid bygglovsansökan. Vilken detaljeringsgrad kartan måste ha beror på vad du ska bygga och på förhållanden i området. Det är därför viktigt att du kontaktar bygglovenheten innan du beställer en karta så att du får rätt. Nybyggnadskartan är grunden för en situationsplan där också den tänka byggnaden är inritad.

Användningsområdena i texten är endast vägledande

Nybyggnadskarta, fullständig

Du som ska bygga ett nytt hus behöver i regel en komplett nybyggnadskarta. 
Kartan kontrolleras i fält. 

Innehåll:

Kartan innehåller förutom baskarta (fastighetsinformation, byggnader, vägar, GC-vägar, spårbunden trafik, strandlinjer, fornlämningar, kraftledningar och höjdkurvor) även gatunamn, planinformation, rättigheter, markhöjder på tomten, vägmittshöjder, arbetsfix, gränspunkter samt information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp. 

Leveranstid:

Inom 20 arbetsdagar.

Kostnad:

En komplett nybyggnadskarta kostar 7510 kr. (För fastigheter större än 2500 kvm tillämpas timersättning/offert)

Beställning:

Beställ direkt på webben längst ner på sidan under "E-tjänst-Beställning nybyggnadskarta". Eller beställ genom att fylla i blanketten som finns längst ner på sidan under "Formulär - Beställning nybyggnadskarta" och skicka in till kommunen.

Nybyggnadskarta, förenklad

När du ska bygga tillbyggnader, komplementbyggnader, söka marklov vid kuperad terräng (större markarbeten) behöver du i regel en förenklad nybyggnadskarta.
Kartan kontrolleras i fält.

Innehåll:

Kartan innehåller förutom baskarta (fastighetsinformation, byggnader, vägar, GC-vägar, spårbunden trafik, strandlinjer, fornlämningar, kraftledningar och höjdkurvor) även gränspunkter, planinformation, gatunamn och rättigheter.

Leveranstid:

Inom 10 arbetsdagar.

Kostnad:

En förenklad nybyggnadskarta kostar 1750 kr. (För fastigheter större än 2500 kvm tillämpas timersättning/offert)

Beställning:

Beställ direkt på webben längst ner på sidan under "E-tjänst-Beställning nybyggnadskarta". Du kan även göra en beställning genom att fylla i blanketten som finns längst ner på sidan under "Formulär - Beställning nybyggnadskarta" och skicka in till kommunen. Både post- och mejladressen hittas längre ner på sidan.

Tomtkarta

För enklare ärenden som rivningslov, plank, murar, marklov (mindre markarbeten) kan det räcka med en tomtkarta som du kan hämta själv i kommunens webbkarta, länk till den finns under Relaterade länkar längst ner på sidan där du även kan läsa mer om Tomtkartan och se hur du gör din egen tomtkarta över din fastighet.

Innehållet i tomtkartan kontrolleras inte i fält. Vid mer komplicerade ärenden (kuperad terräng, i samband med prickmark i detaljplanen, vissa gränsnära lägen) kan en förenklad nybyggnadskarta behövas, kontakta din bygglovshandläggare för konsultation. Tomtkartan kostar ingenting.

Beställning

Tomtkartan kan du skapa själv på vår webbkarta. Följ någon av länkarna "Läs mer om tomtkartan" eller "Skapa din egen tomtkarta i webbkartan"  längre ner på sidan.

Kartskala

1:400

Format

Utskrift på papper och/eller digital leverans som dwg, dxf eller pdf (En digital nybyggnadskarta som levereras i DWG-format kräver att du har ett program i din dator som kan hantera DWG-filer till exempel AutoCad.)

Efter att din beställning har gjorts börjar arbetet med din nybyggnadskarta direkt.
Exempel på hur en nybyggnadskarta ser ut hittar du under "Läs mer".

Nybyggnadskarta från beställning till leverans

Nybyggnadskarta från beställning till leverans

Skicka din beställning hit

Med vanlig post:
Botkyrka kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Enheten för geografisk information
147 85 Tumba

Eller genom e-post till:
karta@botkyrka.se

Klicka på "Visa hela kartan" om du vill titta på kartan

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 juni 2018
Bo & bygga