Störningsinformation:
Eldningsförbud från torsdag 13 augusti kl. 12.
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Nybyggnadskarta 

Om du planerar att bygga ett nytt hus eIler en tillbyggnad på befintligt hus behöver du en nybyggnadskarta. Nybyggnadskartan används som underlag vid bygglovsansökan och är grunden för en situationsplan där också den tänka byggnaden/tillbyggnaden är inritad.

Kontakta alltid bygglovsenheten innan du beställer en nybyggnadskarta. För enklare ärenden som rivningslov, plank, murar, marklov (mindre markarbeten) kan det räcka med en tomtkarta.

Du som ska bygga ett nytt hus behöver i regel en nybyggnadskarta som kontrolleras i fält. Kartan innehåller förutom baskarta:

Fastighetsinformation, byggnader, vägar, GC-vägar, spårbunden trafik, strandlinjer, fornlämningar, höjdkurvor, gatunamn, planinformation, rättigheter, markhöjder på tomten, vägmittshöjder, arbetsfix, gränspunkter samt information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp.

Nybyggnadskartan kan levereras i följande format: Utskrift på papper och/eller digital leverans som dwg, dxf och pdf.

Vi gör platsbesök för att uppdatera innehållet i kartan. Du behöver inte vara med.

Uppdatering nybyggnadskarta

Om det finns en nybyggnadskarta som är äldre än 2 år men inte äldre än 5 år så kan en uppdatering beställas istället för en ny. Samma innehåll som nybyggnadskartan.


Beställning

Du kan beställa en nybyggnadskarta genom att fylla i formuläret digitalt under länken
”E-tjänst -  Beställning nybyggnadskarta”.

Du kan även göra en beställning genom att fylla i blanketten som finns under "Blankett - Beställning nybyggnadskarta" och skicka din beställning till: karta@botkyrka.se. Blanketten hittar du längre ner på sidan under "Relaterade dokument".

Eller så kan du skriva ut blanketten, fylla i den och skicka den per post till:

Botkyrka kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Enheten för geografisk information
147 85 Tumba

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 februari 2020
Bo & bygga