Stäng meddelande

Samlingskarta

Innehåll

Kartan innehåller uppgifter om ledningar från följande ledningsägare i kommunen

  • VA-nätet
  • Södertörns Fjärrvärme AB
  • Vattenfall AB
  • Teliasonera AB
  • Stokab AB
  • IP-Only
  • TDC Sverige AB
  • Botkyrka stadsnät AB

Användningsområden

Samlingskartan används som underlag vid schaktning

Omfattning

Hela kommunen, ledningar redovisas som ligger på kommunal tomtmark, d.v.s. Ledningar redovisas inte på privat tomtmark.

Aktualitet

Ledningsinformation hämtas från den centrala tjänsten Ledningskollen där varje ledningsägare ansvarar för ajourhållning av sina ledningar. Ajourhållning av kommunens VA-nät sker främst genom inmätning i samband med nybyggnad.

Kartskala

1:400

Format

Digital leverans som dwg, eller utskrift på papper.

Pris

Samlingskarta Pris exklusive moms
Startavgift inkl 1 hektar 2 000 kr
per hektar utöver denna 700 kr

Beställning

Du kan beställa en samlingskarta med formuläret "Beställning samlingskarta" som du hittar under "Relaterade länkar". Du kan skriva ut och skicka per post eller digitalt till karta@botkyrka.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 oktober 2018
Bo & bygga