Störningsinformation:
Problem med vattenförsörjning i Tullingeberg
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Samlingskarta

Samlingskartan innehåller uppgifter om ledningar och används som underlag vid schaktningsarbeten.

Kartan innehåller uppgifter om ledningar från ledningsägare inom kommunen. Nedan listas ett par exempel på sådana:

  • VA-nätet
  • Södertörns Fjärrvärme AB
  • Vattenfall AB
  • Teliasonera AB
  • Stokab AB
  • IP-Only
  • TDC Sverige AB
  • Botkyrka stadsnät AB

Ledningar i hela kommunen som ligger på kommunalt ägda fastigheter redovisas i Samlingskartan. Observera att ledningar på privata fastigheter inte redovisas i Samlingskartan.

Ledningsinformation som används i Samlingskartan hämtas från den centrala tjänsten Ledningskollenlänk till annan webbplats där varje ledningsägare ansvarar för ajourhållning av sina ledningar. Hos ledningskollen kan även privatpersoner och företag kostnadsfritt beställa data . Ajourhållning av kommunens VA-nät sker främst genom inmätning i samband med nybyggnationer.

Beställning

Du kan beställa en samlingskarta genom att fylla i formuläret digitalt under länken
”E-tjänst - Beställning samlingskarta”.

Du kan även göra en beställning genom att fylla i blanketten som finns under "Blankett - Beställning samlingskarta" och skicka din beställning till: karta@botkyrka.se. Blanketten hittar du längre ner på sidan under "Relaterade dokument".

Eller så kan du skriva ut blanketten, fylla i den och skicka den per post till:

Botkyrka kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Enheten för geografisk information
147 85 Tumba


Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 februari 2020
Bo & bygga