Stäng meddelande

Tomtkarta

På webbkartan kan du titta på information om fastigheter så som fastighetsbeteckningar, gränser och byggnader. I vissa bygglovsärenden kan en tomtkarta räcka istället för en nybyggnadskarta. På webbkartan kan du gratis skapa din egna tomtkarta över en eller flera fastigheter. Kontakta alltid din bygglovshandläggare för konsultation.

Tomtkartan innehåller fastighetsinformation, (gränser, gränspunkter, gränslinjelängder, fastighetsbeteckning), byggnader, vägar, GC-vägar, gatunamn och adresser.

Tomtkartan finns i två olika slag: fältkontrollerad och ej fältkontrollerad.

Tomtkartan kan levereras i följande format: Utskrift på papper och/eller digital leverans som dwg, dxf och pdf.

Beställning

Tomtkartan utan fältkontroll kan du skapa själv på vår webbkarta utan kostnad. Klicka på länken "Skapa din egen tomtkarta i Webbkartan" längre ner på sidan.

Du kan välja format och skala. När du vill exportera en tomtkarta till PDF format så använder du funktionen "Skapa PDF" högst upp till höger när du är inne i webbkartan. Där väljer du skala och format och sedan "Skapa PDF".

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 februari 2019
Bo & bygga