Stäng meddelande

Kartor över Botkyrka

Botkyrka kommuns kartor kan du använda för att hitta den plats eller kommunal verksamhet du letar efter.

Karta över Botkyrka på webben

Botkyrkas webbkartor

Webbkartan och temakartorna är kommunens egna karttjänster som ger dig möjligheten att se platsbunden information som är specifik för Botkyrka kommun via webben. Kartan innehåller många olika lager med information och därför har vi skapat olika temakartor som innehåller information inom ett tema. Det här är temakartorna.

Ortofoton som används är från år 2015 och har en upplösning på 0,25m. Ortofotona levereras från Lantmäteriet vartannat år, som en del av Geodatasamverkan.

Vi tar tacksamt emot synpunkter och idéer som kan hjälpa oss att förbättra kartan både när det gäller funktioner och innehåll. För att kontakta oss på Enheten för geografisk information, klicka på länken till höger på den här sidan. På våra kartor använder vi som standard koordinatsystemet Sweref 99 1800 och höjdsystemet RH2000.

Botkyrkas tryckta kommunkarta från 2018

Den senaste kommunkartan trycktes 2018. Den kan du hämta gratis på kommunens bibliotek, medborgarkontor och kommunalhusets reception.

Läs mer om Botkyrkakartan under relaterade länkar längst ned på sidan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 november 2018
Bo & bygga