Stäng meddelande

Lantmäteri och fastighetsjuridiska frågor

Hela Botkyrka kommun är indelat i fastigheter. En fastighet är inte en byggnad utan ett avgränsat geografiskt område som består av mark och ibland av vatten. En fastighet som är bestämd även i höjdled kallas 3D-fastighet. Det finns cirka 14 000 fastigheter i Botkyrka kommun.

Ansvarsfördelning

Det är det statliga Lantmäteriet som ansvarar och beslutar i frågor som innebär förändringar i fastigheters gränser eller rättigheter. Enligt avtal utför Botkyrka kommun det praktiska arbetet med mätning, kartframställning och utsättning av gränsmarkeringar i samband med lantmäteriförrättningar.

Telefonnumemr till Lantmäteriets kundcenter är 0771-63 63 63. Öppet vardagar klockan 9-16.

Vill du kontakta kommunen så är telefonnumret till medborgarcenter 08-530 610 00. Du kan också skicka e-post till karta@botkyrka.se

Vanliga frågor och svar på fastighetsrelaterade frågorna bland annat

• Hur får jag en karta över min fastighet?

• Var går min fastighetsgräns?

• När måste jag anmäla till kommunen att jag säljer en fastighet?

• Får jag stycka av min fastighet?

Vad är en fastighet?

En fastighet består av ett eller flera avgränsade områden på marken. Till en fastighet kan höra byggnader, skog, vatten m.m. All mark i landet är indelad i fastigheter och varje fastighet har en beteckning som är unik inom kommunen, till exempel Tumba 1:1.

Vad är en tomt?

En tomt är ett markområde som är bebyggt, eller avses att bebyggas. En tomt kan vara en egen fastighet eller del av en fastighet. En skogs- och jordbruksfastighet räknas inte som tomt men kan delvis bestå av tomtmark.

Hur får jag en karta över min fastighet?

Du kan hämta en egen karta över din tomt/fastighet gratis i vår webbkarta, följ länken ”Tomtkarta” under länkar. Kommunen har även en mängd olika kartprodukter som till exempel baskarta, grundkarta, nybyggnadskarta.

Får jag stycka av min fastighet?

För de flesta fastigheter finns det en detaljplan som talar om hur stor fastigheten får vara och ifall fastigheten kan styckas av eller inte. Kommunens plan- och bygglovenhet kan svara på frågor om det.

Ansökan om avstyckning lämnas in till lantmäteriet. Lantmätaren tittar bland annat på detaljplanen och på fastighetsbildningslagens regler när en avstyckning ska göras.

Vad är min fastighet värd?

Kommunen är med och skriver avtal och värderar när mark som kommunen äger är inblandad. Kommunen kan tyvärr inte hjälpa privatpersoner med dessa frågor.

Medborgarkontoren har en tjänst som kallas för Juristjouren. Där kan du få en första vägledning. Du kan också söka efter företag som värderar fastigheter i telefonkataloger och på nätet. Kontakta ditt medborgarkontor i Alby, Fittja, Hallunda, Tullinge eller Tumba eller ring medborgarcenter på telefonnummer 08-530 610 00.

Var går min fastighetsgräns?

På kommunens webbkarta kan du titta på fastighetsgränser som finns i de befintliga kartorna. Följ länken ”Tomtkarta” under länkar.

Om du vill ha din fastighetsgräns lagligen bestämd ska du kontakta lantmäterimyndigheten. Åtgärden kallas för fastighetsbestämning.

Du kan också begära en enklare åtgärd som kallas för gränsutvisning. En gränsutvisning är inte rättsligt bindande på samma sätt som en fastighetsbestämning.

Läs mer genom att följa länken ”fastighetsgränser” under länkar.

Relaterade länkar
Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 maj 2018
Bo & bygga