Störningsinformation:
Eldtomta strand är utan vatten
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Fastighetsregistret

Har du frågor eller vill ta del av uppgifter om din fastighet från FIR kan du höra av dig till Botkyrka kommun.

I fastighetsregistret hittar du information om landets alla fastigheter, samfälligheter, gemensamhetsanläggningar med mera. Uppgifterna i fastighetsregistret är uppdelade i tre delar.

Allmänna delen
• Utgör det officiella registret över Sveriges indelning i fastigheter och samfälligheter.
• uppgifter om fastigheter och samfälligheter
• koordinater, planer och bestämmelser
• kvarter, gemensamhetsanläggningar samt registerkartan.

Inskrivningsdelen
• lagfarts- och tomträttsuppgifter, till exempel köpeskilling, köpedatum och ägare
• inteckningar, rättighetsinskrivningar
• anteckningar och uppgifter om äldre förhållanden

Taxeringsuppgiftsdelen (hanteras av Skatteverket)
• taxerings- och värderingsenhetsuppgifter för mark och byggnader

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 september 2017
Bo & bygga