Stäng meddelande

Mättjänster

Under hösten 2016 byter Botkyrka kommun kartsystem till ett modernt dynamiskt verktyg anpassat för dagens verksamhet. Detta gör vi inom ramen för södertörnssamarbetet. Bytet påverkar alla kart- och mättjänster under hösten och vintern(2016/2017) och rör främst bygglovsrelaterade kart- och mättjänster. Läs mer under "viktig information för dig som ska beställa kart eller mättjänster" under "Läs mer".

Det är viktigt att en byggnad uppförs på rätt plats. Vi har kompetens att utföra husutstakning och lägeskontroller. Även andra mätuppdrag och leverenser av arbetspunkter med höjdvärden. För information och rådgivning hör gärna av dig till oss.

Läs mer om mättjänsterna eller beställ genom att följa länkar under "Läs mer"

Beställning av utstakning

Byggnadens läge märks ut på marken enligt bygglovsbeslut. Fel i byggnadens placering kan till exempel innebära skadeståndsanspråk från grannar och stora kostnader för att rätta till felet.

Beställning av lägeskontroll

När grundläggningen är klar görs en lägeskontroll då vi kontrollerar att byggnaden kommit i det läge på fastigheten som bygglovet anger. Detta för att garantera omkringliggande fastigheters rättigheter.

Beställning av gränsutvisning

Ska du sätta en häck? Vill du veta om det gamla äppleträdet står på din eller grannens mark? Då kan du beställa en gränsutvisning.

Information om höjdsystem och koordinatsystem i Botkyrka finns under "Fördjupad text".

Höjdsystem

Från och med den 4 februari 2013 använder Botkyrka kommun det nya nationella höjdsystemet, RH2000. Efter den 4 februari 2013 kommer alla höjduppgifter att redovisas i det nya höjdsystemet RH2000.

Höjduppgifter som levereras fram till den 4 februari är levererade i höjdsystemet RH00. Det nya höjdsystemet har en annan utgångshöjd, därför är det mycket viktigt att hålla reda på vilket höjdsystem som en höjduppgift tillhör.

På alla kartor, filer och handlingar med höjduppgifter bör det alltid framgå vilket höjdsystem som har använts. Annars kan missförstånd lätt uppstå. Det kan till exempel leda till att en ny byggnad hamnar för högt eller för lågt.

Skillnaden mellan de två höjdsystemen är stor och det är viktigt att vara uppmärksam när man genomför till exempel projekteringar och byggen.

Koordinatsystem

Botkyrka kommun använder koordinatsystemet SWEREF 99 1800.
Andra koordinatsystem kan enligt överenskommelse förekomma på geografisk data.


Vill du ha mer information?
Om du vill ha ytterligare information är du välkommen att kontakta Enheten för geografisk information på 08-530 610 00 eller karta@botkyrka.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 maj 2018
Bo & bygga