Stäng meddelande

Lägeskontroll

Det är viktigt att en byggnad uppförs på rätt plats. Fel placering på tomten eller fel höjdläge kan exempelvis leda till anspråk på skadestånd från berörda grannar eller kostnader för att rätta till felaktigheterna i den påbörjade byggnationen.

En lägeskontroll behövs precis som en utstakning inte göras inom alla byggprojekt. Det är bygglovshandläggaren som gör bedömningen och därför rekommenderar vi dig att läsa mer om bygglovsansökan på sidan så söker du bygglovöppnas i nytt fönster eller kontakta Bygglovsenheten för vidare vägledning.

Vid en lägeskontroll kontrollerar vi att byggnaden eller anläggningen har placerats rätt enligt beviljat bygglov. Efter kontrollen får beställaren ett protokoll med en kartskiss i där man kan se eventuell avvikelse.

En lägeskontroll kan utföras av antingen kommunens mätningsingenjörer eller annan part som byggherren föreslår. Den som byggherren anlitar ska ha verifierad mätningsteknisk kunskap och godkännas av samhällsbyggnadsnämnden. Vägledande dokument huruvida en person/aktör är behörig för att utföra en lägeskontroll hittar du på lantmäteriets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Byggherren är tillsammans med sin kontrollansvarige ytterst ansvarig för att byggnaden placeras på rätt plats. För att byggherren ska kunna få ut ett slutbesked måste intyg om utförd lägeskontroll eller kontrollbevis i enlighet med vad som beslutades i startbeskedet kunna visas upp.

Beställning

Du kan beställa en lägeskontroll genom att fylla i formuläret digitalt under länken
”E-tjänst -  Beställning mätuppdrag”.

Du kan även göra en beställning genom att fylla i blanketten som finns under "Blankett - Beställning mätuppdrag" och skicka din beställning till: karta@botkyrka.se. Blanketten hittar du längre ner på sidan under "Relaterade dokument".

Eller så kan du skriva ut blanketten, fylla i den och skicka den per post till:

Botkyrka kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Enheten för geografisk information
147 85 Tumba

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 februari 2020
Bo & bygga