Stäng meddelande

Lägeskontroll

Det är viktigt att en byggnad uppförs på rätt plats. Fel placering på tomten eller fel höjdläge kan leda till dels anspråk på skadestånd från berörda grannar, dels kostnader för att rätta till fel i påbörjat bygge.

Vad innebär en lägeskontroll?
• Vi kontrollerar att byggnaden eller anläggningen kommit i det läge på fastigheten som bygglovet anger. Lägeskontroll görs normalt efter att grundläggningen utförts. Efter kontrollen får beställaren en kartskiss på lägeskontrollen.

Priser lägeskontroll:

Typ av byggnad

Pris (moms 25% tillkommer)

Huvudbyggnad

3 750 kr

Mindre tillbyggnader, garage, uthus, plank, mur eller transformatorstation

2 000 kr

Prisreducering ges med 40% om kommunen har utfört utstakningen. Ska meddelas vid beställningen.

Så beställer du utstakning:
1. Fyll i blanketten Mätuppdrag beställning
2. Skicka blanketten till karta@botkyrka.se eller per post

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 oktober 2018
Bo & bygga