Stäng meddelande

Utstakning

Om du i samband med ett bygglov behöver utstakning kan vi utföra den. Vi utför även andra typer av utstakningar.

Det är viktigt att en byggnad uppförs på rätt plats. Fel placering på tomten eller fel höjdläge kan leda till dels anspråk på skadestånd från berörda grannar, dels kostnader för att rätta till fel i påbörjat bygge. Utstakning kan utföras av Botkyrka kommun eller av annan sakkunnig som uppfyller Lantmäteriets rekommendationer.

Vad innebär en utstakning?

• Läget av en byggnad eller anläggning märks ut på marken utifrån ritning och koordinater. Det ska placeras precis som det beslutats i bygglovet.

• Utstakning görs normalt innan schaktning sker.

• Utstakning gör man innan man bygger ett hus, för att markera den nya byggnadens läge på marken.

• Om du ska spränga och schakta kan du behöva först göra en grovutstakning för att markera den blivande byggnadens hörn. Finutstakning görs efter schaktningen, men innan gjutning av grunden, så att den blivande byggnadens hörn och fasad markeras enligt beviljat bygglov.

Grovutstakning:

Byggnadens blivande hörn markeras på marken.

Finutstakning:

Byggnadens blivande hörn markeras på marken. Dessutom markeras två av byggnadens husliv med så kallade bakpunkter eller på profiler. Med hjälp av dessa kan hörnmarkeringarna vid behov återskapas. Se exempel på en finutstakning under "Läs mer".


Pris:

Priserna i tabellen gäller för byggnader upp till 500kvm. För byggnader större än 500kvm tillämpas timersättning/offert.‌

Typ av byggnad

Finutstakning

Grovutstakning

Huvudbyggnad

7760 kr

3880 kr

Mindre tillbyggnader,

garage, uthus

3500 kr

1750 kr

Plank, mur eller

transformatorstation

2500 kr

1250 kr


Prisreducring ges med 20% om profiler finns på plats vid finutstakning.

Presreducering ges med 50% på utstakning av mindre tillbyggnader, garage eller uthus om uppdraget utförs samtidigt med utstakning av huvudbyggnad.

Så beställer du utstakning:
1. Fyll i blanketten Mätuppdrag beställning
2. Skicka blanketten till karta@botkyrka.se eller per post

Senast uppdaterad 2017-01-13

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 juni 2018
Bo & bygga