Störningsinformation:
Problem med vattenförsörjning i Tullingeberg
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Utstakning

Det är viktigt att en byggnad uppförs på rätt plats. Fel placering på tomten eller fel höjdläge kan exempelvis leda till anspråk på skadestånd från berörda grannar eller kostnader för att rätta till felaktigheterna i den påbörjade byggnationen.

Vad innebär en utstakning?
En utstakning genomför man innan ett nytt hus eller anläggning byggs för att markera dess läge på marken. Markeringen sker genom till exempel träkäpp eller sprayfärg som placeras enligt det beviljade bygglovet. Utstakning görs normalt innan markarbete påbörjas.

Om du ska spränga och schakta kan du först göra en grovutstakning (mätnoggrannhet under 5 cm) för att markera den blivande byggnadens hörn.

Finutstakning (mätnoggrannhet under 1 cm) görs efter schaktningen, men innan gjutning av grunden. Med hjälp av denna kan byggnadens fasad markeras med så kallade bakpunkter. Hushörnen kan vid behov återskapas, se bildlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När du beställer finutstakning vill vi att du sätter upp profiler innan vi kommer och gör mätningen. Om profiler saknas tillkommer en avgift.

En utstakning kan utföras av antingen kommunens mätningsingenjörer eller annan part som byggherren föreslår. Den som byggherren anlitar ska ha verifierad mätningsteknisk kunskap och godkännas av samhällsbyggnadsnämnden. Vägledande dokument huruvida en person/aktör är behörig för att utföra en utstakning hittar du på lantmäteriets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beställning

Du kan beställa en utstakning genom att fylla i formuläret digitalt under länken
”E-tjänst -  Beställning mätuppdrag”.

Du kan även göra en beställning genom att fylla i blanketten som finns under "Blankett - Beställning mätuppdrag" och skicka din beställning till: karta@botkyrka.se. Blanketten hittar du längre ner på sidan under "Relaterade dokument".

Eller så kan du skriva ut blanketten, fylla i den och skicka den per post till:

Botkyrka kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Enheten för geografisk information
147 85 Tumba 

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 maj 2020
Bo & bygga