Störningsinformation:
Problem med vattenförsörjning i Tullingeberg
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Pågående arbeten och renoveringar

Brotorpsvägen byggs om
 • Tidsplan: 20/7 – 15/11 2020
 • Omfattning: Projektet omfattar ombyggnation av befintlig väg (del av Brotorpsvägen i Grödinge), som förberedande infrastrukturarbete inför kommande byggnation av förskola samt vårdboende. Entreprenaden inkluderar rivning av befintlig väg samt anläggning av ny körbana samt gång- och cykelbana. Projektet kommer även att omfatta installation av belysning samt ledningsarbeten för bland annat elkraft och opto längs med den ombyggda sträckan.
 • Entreprenör: Lestra Entreprenad AB
 • Kontaktperson kommunen: Hisham Shamoon e-post: hisham.shamoon@botkyrka.se.
Sandstugans lekpark - ny lekpark i Uttran
 • Tidsplan 7/7 – 31/9 2020
 • Omfattning; Anläggning av en ny lekpark för barn och ungdomar i åldrarna 0-16 år i Uttran. I lekparken kommer det finnas bland annat:
 • gungor (vanliga gungor och kompisgungor)
 • vippgungor
 • ett större lektorn och ett mindre lektorn anpassade för olika åldrar
 • ett lekhus för de mindre barnen
 • skulpturlekredskap för de allra minsta barnen
 • bakbord
 • mindre basketplan.
 • Entreprenör: Lestra Entreprenad AB
 • Kontaktperson kommunen: Hisham Shamoon, e-post: hisham.shamoon@botkyrka.se.
 • Gång- och cykelbroar över Dalvägen renoveras

  De två gång- och cykelbroarna över Dalvägen renoveras under sommaren och hösten 2020. Under tiden renoveringen pågår kommer broarna att vara helt avstängda. Alternativ väg skyltas. Arbetena ska vara klara den första december 2020. Vi ber om ursäkt för de olägenheter detta medför.

  Del av Tingsvägen avstängd

  I sommar påbörjas den sista etappen i projektet Tingstorget. I början av juni kommer ombyggnation av Tingsvägen att påbörjas. Under ombyggnationen kommer Tingsvägen att byggas om och busshållplatsen Lagmansbacken att bli en ny och tillgänglighetsanpassad busshållplats. Arbetena beräknas vara klara under hösten 2020.

  Under perioden 3/8 till och med 18/9 kommer Tingsvägen att vara helt avstängd mellan Tingstorget och Fogdebacken. Fordonstrafik hänvisas under avstängningen till Hallundavägen. Under perioden som Tingsvägen är helt avstängd kommer busshållplatsen Lagmansbacken inte att trafikeras, utan bussarna kommer under denna period att vända vid Advokatbacken.

  Gång- och cykeltrafik kommer under hela byggtiden att hänvisas via Tingstorget. Busstrafiken på Albyberget kommer att påverkas under hela byggtiden. Du hittar aktuell information om den berörda busstrafiken på www.sl.se från och med 20 juli.

  För att förbereda avstängningen av Tingsvägen har en provisorisk bussvändplats ordnats vid Advokatbacken.


  Svart och vit kartbild av Alby där delen av Tingsvägen som stängs av är markerad med rött.
  Skriv ut
  Senast uppdaterad: 7 juli 2020
  Bo & bygga