Stäng meddelande

Pågående arbeten och renoveringar

Här hittar du aktuell information om pågående reparationer, renoveringar och service.

Renoveringar av vattenledningar på Passvägen i Storvreten

Vi planerar att utföra renovering av vattenledningar och serviser på stamledning till fastigheter på Passvägen i Storvreten.

För att genomföra arbetet kommer schaktning att ske vid varje servisanslutning och det kan innebära vissa störningar med framkomligheten för kringboende under arbetstiden.

Även avstängning av vatten kommer att ske men aviseras någon dag innan arbetet utförs. Det kan förekomma mindre akuta avstängningar. Vår målsättning är att arbetet inte ska medföra allt för stora störningar för er och att vi kan ha ett gott samarbete under tiden vi utför våra arbeten.

Arbetet pågår och beräknas vara klart oktober 2019.

Har du några frågor går det bra att ringa 08-530 610 00.

Upprustning av gröna bron i Hallunda

Nu pågår arbetet med att rusta upp gröna bron i Hallunda. Du kommer att kunna använda bron och hissen eller rulltrappan under hela renoveringstiden.

Det blir en stor renovering för att göra bron tryggare, snyggare och ljusare. Bland annat kommer sidorna att bytas ut och bli genomskinliga och nytt innertak med lampor kommer att sättas upp.

Trafiken under bron kommer att vara enfilig under den tid arbetet pågår.

Renoveringen beräknas vara klar 30 november 2019.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 juni 2019
Bo & bygga