Stäng meddelande

Pågående byggprojekt

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Nya förskolor

Vi ska skapa minst 500 nya förskoleplatser i områden där de behövs som mest.

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Nytt kommunhus

Nytt kommunhus ska byggas intill Xenter och kan stå klart 2022.

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Alby - Fittja

Här vill vi skapa attraktiva bostäder med fokus på blandade boendeformer.

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Tullinge - Riksten

Tullinges centralare delar ska utvecklas till en tätare stadsbyggd.

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Tumba - Grödinge

Arbetsplatser, grönområden och centrum ska utvecklas.

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Hallunda - Norsborg

Hallunda centrum ska stärkas och Norsborg ska få flera förskolor.

Markanvisningar

Markanvisning betyder att en exploatör får ensamrätt att förhandla med kommunen om förutsättningarna att bygga på ett kommunägt markområde.

Vad innebär en markanvisning?

En markanvisning är en option att under viss tid och på vissa villkor ensam på förhandla med kommunen om förutsättningarna för genomförandet av ny bostadsbebyggelse eller annan exploatering inom ett visst markområde som kommunen äger. I samband med att kommunen ger markanvisning till en byggherre upprättas ett så kallat markanvisningsavtal med byggherren för det aktuella projektet.

Vad är en markanvisningstävling?

Markanvisningstävlingar anordnas ibland av kommunen för att avgöra vilken exploatör som får rätt att ensam förhandla om förutsättningarna för att bygga på ett kommunägt område. Vid en markanvisningstävling tar kommunen fram ett markanvisningsprogram som beskriver det aktuella markområdet med tillhörande kriterier. Exploatörer bjuds sedan in att delta i markanvisningstävlingen genom att skicka in sina tävlingsbidrag. Kommunen bedömer sedan de inkomna tävlingsbidragen utifrån markanvisningsprogrammets kriterier. Efter det beslutar kommunen om vilken exploatör som ska erbjudas markområdet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 juni 2019
Bo & bygga