Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Tingstorget

Detaljplanen för Tingstorget har vunnit laga kraft och  bygget av de nya husen har påbörjats. Byggherren Titania bygg och VVS AB kommer att bygga totalt 14 hus med cirka 650 lägenheter.

Tingstorget bild

Tingstorget

Om projektet

Byggstart för projektet var i augusti 2016. Den nya bebyggelsen vid Tingstorget består av totalt 14 hus, varav majoriteten av husen ligger vid det befintliga Tingstorget, utanför den övre uppgången till Albys tunnelbanestation. Tre av husen planeras utmed Tingsvägen och Lagmansbacken. De nya lägenheterna ska upplåtas som bostadsrätter. I förslaget ingår också två nya torgmiljöer, ett torg med stort inslag av grönska och ett mer traditionellt tunnelbanetorg som omges av butiker och verksamheter.

Mer information om bostäderna finns på Titianias webbplats.länk till annan webbplats

 

Tidplan

Utbyggnaden av Tingstorget kommer att pågå fram till 2020. Samtidigt som lägenheterna byggs kommer Botkyrka kommun att utföra arbeten med vatten- och avloppsledningar, ombyggnation av gator och torget enligt den grova tidplanen nedan:

  • Ombyggnad av Lagmansbacken, hösten 2018
  • Ombyggnad av torget, våren 2019
  • Ombyggnad av Tingsvägen, vår/sommar 2020
Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 november 2019
Bo & bygga