Stäng meddelande

Nya förskolor

Många av Botkyrkas förskolor byggdes för cirka 40 år sedan i samband med det nationella miljonprogrammet. Det innebär att flera av våra förskolelokaler idag inte är anpassade till modern pedagogik och de har ett stort behov av underhåll.

Kommunen har därför beslutat att i ett antal etapper ersätta nuvarande förskolelokaler och bygga flera nya förskolor.

Satsningen är den största i sitt slag på 40 år, den är budgeterad till drygt en miljard på fem år och kommer att genomföras i flera etapper.

Vårt mål är att våra yngsta medborgare ska ha tillgång till bra, pedagogiska, kreativa och moderna miljöer. Därför bygger vi nu nya förskolor och skapar minst 500 nya förskoleplatser i områden där de behövs som mest. Botkyrkas nya förskolor utgår från barnens behov och förskolorna ska utformas för att matcha modern pedagogik.

Från Tallen i norr till Opalen i söder ska vi under de närmsta åren bygga attraktiva, effektiva, resurskloka och högfunktionella förskolor – en satsning som ska skapa bästa möjliga förutsättningar för både lärande och lek!​

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 augusti 2019
Bo & bygga