Störningsinformation:
Problem med felanmälan via app
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Falkbergsskolan

Botkyrka kommun planerar att riva större delen av Falkbergsskolan och bygga nya skollokaler med plats för 450 elever. Rivningsarbetet påbörjades i slutet av november 2019 och kommer att pågå till och med april 2020. Under byggarbetet utförs skolverksamheten i tillfälliga paviljonger.

På gång i projektet - bygginformation

Just nu pågår arbete med att transportera bort rivningsmassor från byggområdet, vilket medför ökad byggtrafik.

Buller på grund av pålningsarbeten
Beräknad start av pålningsarbeten är det den 6 april 2020 och kommer att pågå under 6-8 veckor. Arbetet kommer att medföra störningar i form av buller. Arbetet pågår vardagar mellan kl. 08.00-17.00.
Det kommer omånga leveranser under perioden vilket innebär en ökad trafik i området.

Byggtrafiken kommer att åka följande vägar:
Huddingevägen - Nibblevägen - Östanvägen. På Östanvägen sker in- och utfart till byggarbetsplatsen. Från och med den 25 november 2019 är det parkeringsförbud på hela Östanvägen. Klicka här för att se en karta för byggtrafiken.

Totalentreprenör är JSB Construction AB.
Kontaktperson: Kent Friman, platschef JSB Construction AB,
telefon: 073-910 50 02.

Paviljonger

Under byggarbetet utförs skolverksamheten i tillfälliga paviljonger. Alla 135 paviljonger blev färdigställda och togs i bruk höstterminen 2019.

De tillfälliga paviljongerna blev färdigställda till höstterminens skolstart 2019.

De tillfälliga paviljongerna blev färdigställda till höstterminens skolstart 2019.

Vanliga frågor och svar

När beräknas arbetet med allt kring Falkbergskolan vara klart?

Enligt preliminär tidplan ska skolan vara klar vårterminen 2022.

När ska rivningen av befintliga byggnader starta?

Rivningsarbetet påbörjades i slutet av november 2019. Rivningen beräknas ta ungefär fyra månader.

Hur kommer arbetet med Falkbergskolan påverka trafiken i området?

Entreprenören upprättar en trafikplan tillsammans med Botkyrka kommun. Mer information finns under rubriken "På gång i projektet - bygginformation" .

Om Falkbergsskolan


Falkbergsskolan ligger i Tullinge och är en högstadieskola med cirka 400 elever. Skolan byggdes 1957 och har därefter byggts till i flera omgångar. 2017 beslutade kommunstyrelsen i Botkyrka kommun att riva delar av skolan och bygga nya lokaler.

Visionsbild som visar hur den nybyggda skolan kan se ut.

Visionsbild som visar hur den nya skolan är planerad att se ut.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 april 2020
Bo & bygga