Störningsinformation:
Störningar i e-tjänsten för bygglov 30 januari
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Falkbergsskolan

Botkyrka kommun planerar att riva större delen av Falkbergsskolan och bygga nya skollokaler. Rivningsarbetet är planerat att starta i slutet av november 2019. Under byggarbetet utförs skolverksamheten i tillfälliga paviljonger.

På gång i projektet - bygginformation

Rivningen av Falkbergsskolan planeras att påbörjas den 25 november 2019. Etableringsarbeten kommer att ske veckorna innan dess. Rivningsarbetet kommer att pågå under cirka fyra månader, till och med mars 2020.

Arbetet kommer att innebära en del störningar, till exempel buller. Trafiksituationen i området kommer också att påverkas. Byggtrafiken kommer att åka följande vägar:
Huddingevägen - Nibblevägen - Östanvägen. På Östanvägen sker in- och utfart till byggarbetsplatsen. Från och med den 25 november är det parkeringsförbud på hela Östanvägen. Klicka här för att se en karta för byggtrafiken.

Arbetstider är vardagar mellan kl. 07.00-18.00.

Totalentreprenör är JSB Construction AB.
Kontaktperson: Kent Friman, platschef JSB Construction AB,
telefon: 073-910 50 02.

Paviljonger

Alla 135 paviljonger blev färdigställda och togs i bruk höstterminen 2019.

De tillfälliga paviljongerna blev färdigställda till höstterminens skolstart 2019.

De tillfälliga paviljongerna blev färdigställda till höstterminens skolstart 2019.

Vanliga frågor och svar

När beräknas arbetet med allt kring Falkbergskolan vara klart?

Enligt preliminär tidplan ska skolan vara klar vårterminen 2022.

När ska rivningen av befintliga byggnader starta?

Preliminärt i slutet av november 2019. Rivningen beräknas ta ungefär fyra månader.

Hur kommer arbetet med Falkbergskolan påverka trafiken i området?

Innan arbetet börjar ska den kommande entreprenören upprätta en trafikplan tillsammans med Botkyrka kommun. Vi kommer att återkomma med mer information kring trafiksituationen.

Om Falkbergsskolan


Falkbergsskolan ligger i Tullinge och är en högstadieskola med cirka 400 elever. Skolan byggdes 1957 och har därefter byggts till i flera omgångar. 2017 beslutade kommunstyrelsen i Botkyrka kommun att riva delar av skolan och bygga nya lokaler.

Visionsbild som visar hur den nybyggda skolan kan se ut.

Visionsbild som visar hur den nybyggda skolan kan se ut.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 november 2019
Bo & bygga