Stäng meddelande

Falkbergsskolan

2017 beslutade kommunstyrelsen i Botkyrka kommun att riva delar av Falkbergsskolan och bygga nya lokaler. Skolans aula och matsal ska renoveras, resterande skolbyggnader ska rivas och nya ska byggas. Här kommer vi att publicera information löpande under projektets gång.

På gång i projektet - paviljonger på plats

Nu är alla 135 moduler levererade. Arbetet med att färdigställa modulerna och markarbeten pågår. Modulerna kommer att vara färdigställda och redo för att tas i bruk höstterminen 2019.

Vanliga frågor och svar

När beräknas arbetet med allt kring Falkbergskolan vara klart?

Sommaren 2021.

När kan skolverksamheten flytta in i skolpaviljongerna?

Planerad start för verksamheten är höstterminen 2019.

När ska rivningen av befintliga byggnader starta?

Preliminärt sommaren/hösten 2019. Rivningen beräknas ta ungefär 3 månader.

Hur kommer arbetet med Falkbergskolan påverka trafiken i området?

Innan arbetet börjar ska den kommande entreprenören upprätta en trafikplan tillsammans med Botkyrka kommun. Vi kommer att återkomma med mer information kring trafiksituationen.

När kommer entreprenören vara upphandlad?

Upphandlingen ska vara klar i juni 2019.

Om Falkbergsskolan


Falkbergsskolan ligger i Tullinge och är en högstadieskola med cirka 400 elever. Skolan byggdes 1957 och har därefter byggts till i flera omgångar. 2017 beslutade kommunstyrelsen i Botkyrka kommun att riva delar av skolan och bygga nya lokaler.

Falkbergsskolan ska byggas om.

Falkbergsskolan ska byggas om.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 mars 2019
Bo & bygga