Stäng meddelande

Nya trafiklösningar på Pålamalmsvägen

Bild

Med start våren 2019 bygger Botkyrka kommun om Pålamalmsvägen för att möjliggöra utvecklingen av Rikstens företagspark och kommande etapp av Rikstens friluftsstad.

Arbetena på Pålamalmsvägen innebär begränsad framkomlighet med hastighetsbegränsning förbi arbetsplatsen. Arbetet kommer att pågå under hela 2019.

Trädavverkning i februari 2019

Under februari 2019 ska vi avverka träden som idag står på det område som ska bli den första etappen av Rikstens företagspark.

Första etappen av arbeten startar i mars 2019

Arbetet innebär att Pålamalmsvägen ska breddas och rätas ut. Det blir en rondell och en ny gång- och cykelväg.

För att ansluta den nya bebyggelsen i den kommande utbyggnaden av Rikstens friluftsstad ska vi senare under 2019 bygga en rondell lite längre söderut på Pålamalmsvägen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 februari 2019
Bo & bygga